ilustrační foto Sezimovo Ústí - odkaz na úvodní stránku přeskočit hlavní navigaci
sekce > úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent oddělení stavebního úřadu

Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí vyhlašuje v souladu s přísl. ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení ...
sekce > úřad

Upozornění - splatnost místního poplatku

Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je do 31. 5. 2015. Splatnost místního poplatku ze psů je pak do 30. 4. 2015. ...
sekce > Správa města

Vylepování plakátů

Naše organizace provádí výlep plakátů na oficiální výlepové plochy. Zde najdete místa, kde se plochy nachází, organizaci vylepování a ceník. ...
sekce > Správa města

Deratizace 2015

V minulých dnech proběhla první etapa deratizace hlodavců, a to na celém území města. Upozorňujeme občany aby nesahali na umístěné návnady, zejména aby o tomto poučili své děti. ...
sekce > Správa města

Opět černé skládky!

Zde vidíte nezájem některých občanů o používání nádob na separovaný odpad. Ke kontejneru sice odpad dopraví, ale již si nedělejí hlavu s tím, že by ho dali do kontejneru. Správu města stojí nemalé finanční prostředky tyto skládky odstraňovat. A to jsou sběrné dvory otevřené... ...
sekce > město

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve městě

Upozorňujeme prodejce na trvající platný zákaz podomního i pochůzkového prodeje v našem městě. Zároveň varujeme občany před touto častou formou prodeje, který je ovšem na území města nařízením č. 1/2014 zakázán. ...

Nález jízdního kola

Dne 19.3.2015 v odpoledních hodinách bylo nalezeno pánské jízdní kolo u studny mezi ulicemi Švermova a Pod Vrbou v Sezimově Ústí II. Případný majitel nechť se obrátí na oddělení ztrát a nálezů na MÚ v Sezimově Ústí. ...
sekce > Správa města

Rozpis přistavování velkoobjemových kontejnerů na 1. pololetí 2015

Jako každý rok budou přistavovány kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. ...
celkem záznamů v sekci: 32 stránka
1234
dům s pečovatelskou službou Správa města Sezimovo Ústí Životní prostředí Kultura Školství Městská policie Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s. sport kluby, oddíly Časopis Novinky ze Sezimova Ústí biotopní koupaliště POHODA

kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
MAS Lužnicko - odkaz na web