Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 17.10.2018 15:48:21 do: 23.11.2018

Pronájem v budově Spektrum

Město Sezimovo Ústí nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu nebytový prostor v budově Spektrum (dříve restaurace, kavárna) a předzahrádku před vchodem do budovy.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.10.2018 11:28:17 do: 1.11.2018

Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Kůlna RD Šustrovi, Nechyba na pozemku parc.č. 199/119 - orná půda v k.ú. Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.10.2018 15:35:56 do: 29.10.2018

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí OSPzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.10.2018 11:29:11 do: 31.10.2018

Oznámení záměru "Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí"

Zveřejňuje se záměr spol. C-Energy Planá s.r.o. "Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí". Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení, vedenému Ministerstvem životního prostředí ČR. Přiložený dokument obsahuje informace, kde, kdy je možné do dokumentace nahlížet a kam a v jaké lhůtě zaslat písemné vyjádření k oznámení.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.10.2018 15:53:08 do: 18.10.2018

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hejtmanka Jihočeského kraje svolává na čtvrtek 18. 10. 2018 od 10,00 hodin 16. zasedání Zastpitelstva Jihočeského kraje.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.10.2018 19:18:33 do: 1.11.2018

Výsledky voleb

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Košicezodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.10.2018 19:17:54 do: 1.11.2018

Výsledky voleb

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Planá nad Lužnicízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.10.2018 19:17:07 do: 1.11.2018

Výsledky voleb

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.10.2018 14:17:10 do: 22.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Dukelská

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Dukelská, spočívající v umístění a osazení dopravních značek "Parkování s parkovacím kotoučem"zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.10.2018 14:16:57 do: 22.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ulici 1. Máje

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici 1. Máje, spočívající v umístění a osazení dopravních značek "Vyhrazeno pro držitele parkovacích karet".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.10.2018 11:24:36 do: 8.11.2018

Nabídka pronájmu/pachtu nebytového prostoru - bufet a předzahrádka ve sportovně - rekreačním areálu Pohoda

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí , zastoupené příspěvkovou organizací Správa města Sezimovo Ústí nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu nebytový prostor pro provozování rychlého občerstvení, a předzahrádky pro umístění venkovního posezení ve sportovně - rekreačním areálu s koupacím biotopem v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.10.2018 13:56:07 do: 31.10.2018

Záměr města pronajmout byt č. 602/19

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 602/19, o velikosti 1+1, v 3. nadzemním podlaží, č. p. 602, Lipová ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 1.10.2018 13:50:48 do: 19.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 10. 2018 od 8,00 do 16,00 hodin v části chat u řeky pod Benešovou vilou.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 1.10.2018 13:49:47 do: 18.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 17. 10. 2018 od 8,30 do 15,30 hodin.

v ulici Dr. E. Beneše č.p. 1133, 1516, 516

v ulici K. H. Borovského č.p. 1509, 509/3, 1510 510/5 a 508/1.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.9.2018 08:36:02 do: 25.10.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEZIMOVO ÚSTÍ.

Veřejné projednání návrhu změny s výkladem projektantky se uskuteční
na MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6
(zasedací místnost v budově matriky, 1. patro)
dne 18.10.2018 (čtvrtek) od 13:00 hodin.

Návrh změny č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí je vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 14.9.2018 do 25.10.2018

další dokumenstace viz odkaz:

http://www.taborcz.eu/zmena-c-1-uzemniho-planu-sezimovo-usti/d-55595/p1=66234zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.9.2018 14:07:35 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 3 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 3/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.8.2018 15:14:23 do: 1.11.2018

ČEVAK - Oznámení o provádění prací v komunikaci, chodníku nebo v jiném veřejném prostranství

Společnost ČEVAK si dovoluje oznámit, že je na základě poruchy nucena uskutečnit v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 práce v komunikaci, chodníku nebo v jiném veřejném prostranství dle přiložené situace.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 15:04:16 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 2/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.5.2018 12:45:34 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1 na svých internetových stránkách.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.1.2018 12:43:59 do: 31.12.2018

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace