Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 23.5.2019 14:37:25 do: 10.6.2019

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.5.2019 14:36:22 do: 10.6.2019

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Sezimovo Ústí, z.s.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.5.2019 14:34:54 do: 10.6.2019

Smlouva o poskytnutí dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.5.2019 08:54:12 do: 10.6.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 10. 6. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin v ulici Prokopa Holého č.p. 61 a v ulici Žižkova č. p. 110.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.5.2019 08:52:58 do: 12.6.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 6. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin v ulici Prokopa Holého č.p. 31 a 148zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.5.2019 08:27:08 do: 6.6.2019

Dražební vyhláška proti povinné Lucii Pavlíkové

Soudní exekutor, Mgr. Marcel Kubis, je pověřen provedením exekuce dražbou movitých věcí.

Dražba TV Samsung se koná dne 8. 7. 2019 v 10,00 v Olomouci.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.5.2019 08:22:29 do: 6.6.2019

Usnesení Rady města Sezimovo Ústí ze dne 13. 5. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.5.2019 14:55:10 do: 7.6.2019

Závěrečný účet a účetní závěrka za r. 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.5.2019 17:00:22 do: 30.5.2019

Pronájem nebyových prostor

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr pronájmu:
částí nebytových prostor v budově čp. 1500, které jsou součástí parc.č. st. 3404 – stavba občanského vybavení, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, konkr.
místností č. 1.08, č. 1.10, č. 1.11, č. 1.12, č. 1.13, č. 1,14a, č. 1.14b, č. 1.15, č. 1.16, č. 1.17, č. 1.18, č. 1.26 o celkové výměře 108,90 m², s právem bezplatně využívat místnost č. 1.02 – vstupní hala a čekárna (výměra 26,21 m²) jako čekárnu, v Domě s pečovatelskou službou a denním stacionářem, ul. K Hájence č. p. 1500, 391 02 Sezimovo Ústí, za nájemné ve výši 690 Kč/m²/rok, MUDr. Markétě Tomáškové, Rehabilitační ordinace a pracoviště, Budějovická 911/31, 390 02 Tábor, IČ 70908028 za účelem provozování rehabilitační ordinace – fyzioterapeut, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.5.2019 14:05:52 do: 29.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Společnost ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 29. 5. bude od 8,00 do 15,00 hodin přerušena dodávka pitné vody v Sezimově Ústí v ulicích Prokopa Holého, Klášterní, Vaníčkova, Dr. E. Beneše a v lokalitě za mostem přes řeku Lužnici (Planá nad Lužnicí - Lhota Samoty, Pod Pracovem).

Důvodem jsou stavební činnosti na vodovodní síti.

Náhradní zásobení bude zajištěno prostřednictvím cisterny, která bude přistavena v ulici Vaníčkova.

Případné nejasnosti Vám vysvětlí pan Oldřich Zimmel na tel. čísle 603 151 640, nebo na dispečinku na tel. čísle 800 120 112.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.5.2019 14:01:12 do: 31.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce oznamuje, že dne 31. 5. 2019 bude od 7:30 do 10:30 přerušena dodávka elektrické energie v oblasti:

Planá nad Lužnicí ul. Průmyslová čp. 1105, objekt u č.p. 1105, č.p. 452, 455, 465 a 551zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.5.2019 16:05:46 do: 30.5.2019

Záměr prodeje pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemku č. parc. 753/2, k. ú. Sezimovo Ústí.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.4.2019 10:08:13 do: 31.5.2019

Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

  

          Ing. Milan Míka

           ředitel společnosti

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

       Kosova 2894, 390 02 Tábor

       Tel:      +420 387 761 560

       Mob:   +420 602 833 271

         Mail:    mika@vstab.czzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.4.2019 14:19:51 do: 27.5.2019

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Výše uvedený správce daně oznamuje že ode dne 26. 4. 2019 do 27. 5. 2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisý seznam čj. 1118785/19/2200-11460-301165, jímž se uvedeným daňový subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovtiých věcí na rok 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.4.2019 17:02:36 do: 0.0.0000

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, které se koná 25. 4. 2019 od 18:00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM (galerie), nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 13:28:04 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odyhylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace