Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 15.2.2019 13:44:08 do: 4.3.2019

Záměr pachtu pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto záměr pachtu části pozemku č. parc. 651/6.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.2.2019 15:22:20 do: 24.2.2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje dopravního značení - podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
úpravu provozu na místních komunikacích č. 54c ulice Švermova, č. 2b ulice Budějovická, č. 3b
ulice Okružní, č. 5b ulice 9. května a č. 58c ulice Komenského v Sezimově Ústí II,zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 1.2.2019 15:09:10 do: 18.2.2019

Životní podmínky 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních pdmínkách domácností v České republice.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 31.1.2019 13:00:32 do: 1.3.2019

Záměr města pronajmout byt na Husově náměstí čp. 75

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr pronajmout byt č. 75/6 na Husově náměstí v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.1.2019 13:21:09 do: 25.2.2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku:

1) Jednotka číslo 2264/18, způsob využití byt

2) Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 527/14463 na jednotce č. 2264/25, způsob využití jiný nebytový prostorzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.1.2019 09:43:26 do: 25.2.2019

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů v DPS Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou z jednání Bytové komise ze dne 23. 1. 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace