přeskočit hlavní navigaci

Informace pro studenty

KOMUNITNÍ STUDIE MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ

Jedná se o semestrální práci, jejímž předmětem je co nejpřesnější shrnutí dostupných údajů o městě Sezimově Ústí a vytvoření deskripce města a analýzy místního politického procesu. Město je popisováno prostřednictvím geografické, demografické, sociálněekonomické a kulturněhistorické analýzy. 
Výchozím předpokladem pro tuto práci bylo zevrubné studium veškerých dostupných a zpřístupněných materiálů, rozhovory s kompetentními zaměstnanci Městského úřadu Sezimovo Ústí, vedením města, Úřadem práce v Táboře a lídry místních politických stran. 
Práce je členěna do dvou základních kapitol. První kapitola je věnována deskripci města, tedy geografickému vymezení, obyvatelům obce a její sociální, ekonomické, kulturní a historické charakteristice. Druhá kapitola se věnuje zejména politické situaci v obci včetně výsledků voleb v obci do různých zastupitelských orgánů v rozmezí let 1998 – 2008.

 

Komunitní studie Města Sezimovo Ústí

GEOGRAFIE MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ

Cílem této předkládané studie byla snaha o co možná nejkomplexnější zhodnocení přírodních (fyzickogeografických) i společenských (socioekonomických) poměrů na území katastru města Sezimovo Ústí. 
Zprvu text vznikl jako semestrální práce v rámci předmětu geografie malé oblasti, postupně byl dále propracováván, aktualizován a recenzován. Autorovým záměrem bylo, aby celému textu porozuměl i informacechtivý zájemce nepohybující se přímo v oboru geografie a aby tak získal určitou představu o městě.

 

Geografie Města Sezimovo Ústí

ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ

Tato práce se zabývá analýzou odpadového hospodářství ve městě Sezimovo Ústí. Jsou v ní shromážděny informace týkající se zejména nakládání s komunálními odpady, jejich tříděním a využíváním.

 

Analýza odpadového hospodářství Města Sezimovo Ústí 

celkem záznamů v sekci: 3 stránka
1
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859