Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska
zveřejněno od: 19.7.2018 15:04:16 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 2/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 14:58:30 do: 6.8.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Dukelská

Městský úřad Tábor stanovuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v ulici Dukelská, z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Vojtěcha Dvořáka.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 14:57:06 do: 6.8.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Krátká

Městský úřad Tábor stanovuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v ulici Krátká, z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Petra Nováka.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 14:55:52 do: 6.8.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Nerudova

Městský úřad Tábor stanovuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v ulici Nerudova, z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Josefa Huňáčka.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2018 14:50:54 do: 22.8.2018

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - účetní města Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2018 13:30:47 do: 2.8.2018

Rozhodnutí - společné stavební povolení veřejnou vyhláškou na stavbu Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací

Městský úřad Sezimovo Ústí vydává společné povolení na stavbu Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací - statické zajištění budov.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:39:16 do: 7.10.2018

Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2018

Starosta města Sezimovo Ústí zveřejňuje seznam volebních obvodů, jejich popis, počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:35:59 do: 7.10.2018

Počet podpisů na peticích

Městský úřad Sezimovo Ústí zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:34:04 do: 7.10.2018

Podání kandidátních listin

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako pověřený obecní úřad, zveřejňuje seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, které kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.6.2018 13:08:39 do: 6.8.2018

Výběrové řízení - vedoucí odboru správního a právního

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucího odboru správního a právního MěÚ Sezimovo Ústí, právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.6.2018 13:08:27 do: 6.8.2018

Výběrové řízení - referent oddělení stavebního úřadu

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo referent oddělení stavebního úřadu na odboru Stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Sezimovo Ústí.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.6.2018 13:01:33 do: 26.7.2018

Nabídka pronájmu/pachtu nebytového prostoru restaurace Spektrum a ředzahrádky

Městské středisko kultury a sportu nabídzí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu nebytový prostor restaurace Spektrum za minimální měsíční pachtovné 5.000 Kč.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.5.2018 12:45:34 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1 na svých internetových stránkách.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.1.2018 12:43:59 do: 31.12.2018

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace