přeskočit hlavní navigaci
25.5.2018 08:27:06

Záměr pronájmu částí nebytových prostor v budově čp. 664

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr pronájmu částí nebytových prostor v budově čp. 664, která je součástí parc.č. st. 1171 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 0.0.0000 
23.5.2018 17:42:01

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě - část pozemku parc.č. 788/1, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 14. 3. 2012, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 788/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 6 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu určitou do 31. 5. 2022, za roční nájemné ve výši 1.000 Kč.
zveřejněno do: 11.6.2018 
23.5.2018 17:17:07

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Svépomoc

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Svépomoc v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Radka Smětáka.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 17:16:57

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Komenského

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Komenského v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro paní Evu Urbanovou.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 17:16:43

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Krátká

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Krátká v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro paní Michaelu Zenkl.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 17:11:59

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Nerudova

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vede řízení o návrhu opatření obecné povahy v ulici Nerudova v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Josefa Huňáčka.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 13:08:56

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Dukelská

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vede řízení o návrhu opatření obecné povahy v ulici Dukelská v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Vojtěcha Dvořáka.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 13:08:45

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Krátká

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vede řízení o návrhu opatření obecné povahy v ulici Krátká v Sezimově Ústí II z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Petra Nováka.
zveřejněno do: 8.6.2018 
23.5.2018 13:05:00

Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Slavonice

Rada města Slavonice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Slavonice.
zveřejněno do: 18.6.2018 
22.5.2018 15:06:48

Oznámení o uložení písemnosti Trajer Václav

Stavební řízení MESU-576/2018/OSÚ/FA 5
zveřejněno do: 7.6.2018 
21.5.2018 17:04:17

Záměr prodeje pozemku parc. č. 375/3

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto svůj záměr prodeje pozemku parc. č. 375/3 o výměře 71 m2, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2.
zveřejněno do: 6.6.2018 
18.5.2018 08:55:32

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro paní Ev Formánkovou

Městský úřad Sezimovo Ústí ustanovuje paní Evě Formánkové opatrovníka pro řízení ve věci zrušení údaje o trvalém pobytu.
zveřejněno do: 4.6.2018 
18.5.2018 08:34:47

TK Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2018)
zveřejněno do: 31.12.2021 
18.5.2018 08:12:15

Záměr města pronajmout byt č. 627/28

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 627/28, o velikosti 1 + 0, v přízemí, č. p. 627, ulice Školní náměstí, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 13.6.2018 
17.5.2018 13:52:16

Nález váčku s finanční hotovostí a dalšími předměty

Dne 4. 5. 2018 byl u bankomatu České spořitelny na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí nalezen váček s finanční hotovostí a dalšími předměty.
zveřejněno do: 4.6.2018 
10.5.2018 13:12:56

TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2018)
zveřejněno do: 31.12.2021 
10.5.2018 13:10:53

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2018)
zveřejněno do: 31.12.2021 
10.5.2018 13:09:15

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2018)
zveřejněno do: 31.12.2021 
9.5.2018 15:52:34

Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1 na svých internetových stránkách.
zveřejněno do: 31.12.2018 
2.5.2018 13:01:24

Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2017

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. předkládá vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2017.
zveřejněno do: 8.6.2018 
26.4.2018 14:44:31

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zpřístupňuje k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1112183/18/2200-11460-301165 a hromadný předpisný seznam čj. 1112184/18/2200-11460-301165 jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2018.
zveřejněno do: 29.5.2018 
8.1.2018 07:49:42

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.
zveřejněno do: 31.12.2018 
29.6.2017 15:16:51

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016

Oznámení o dostupnosti závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016
zveřejněno do: 30.6.2018 
16.5.2017 09:18:19

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 11:24:52

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
4.5.2017 08:04:38

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859