přeskočit hlavní navigaci
20.6.2017 12:41:00

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, které se koná dne 29. 6. 2017 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 29.6.2017 
19.6.2017 09:47:54

Obecně závazná vyhláška města Sezimovo Ústí č. 1/2017 o nočním klidu

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesením č. 39/2017/19 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
zveřejněno do: 10.7.2017 
19.6.2017 09:42:40

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 185/27

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje částí pozemku parc. č. 185/27 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, dle přiloženého geometrického plánu nově vzniklé parc.č. 185/90 o výměře 165 m2 a parc.č. 185/92 o výměře 68 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 1.440 Kč/ m2.
zveřejněno do: 10.7.2017 
16.6.2017 12:41:23

Nález ozdobných poklic automobilu

Dne 7. 6. byly na Městský úřad Sezimovo Ústí předány Policií České republiky 3 ozdobné poklice od motorového vozidla
zveřejněno do: 3.7.2017 
16.6.2017 12:40:12

Nález domovních klíčů

Dne 12. 6. byl nalezen svazek domovních klíčů s přívěskem otvíráku na pivo s nožíkem
zveřejněno do: 3.7.2017 
16.6.2017 07:54:22

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - mzdová/ý účetní

Podrobnosti viz příloha
zveřejněno do: 30.6.2017 
15.6.2017 07:53:37

7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hejtmanka Jihočeského kraje svolává 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 22. 6. 2017 od 10,00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje
zveřejněno do: 23.6.2017 
15.6.2017 07:48:48

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - odvolací řízení ve věci stavebních úprav v ulici Švermova

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, předal Městskému úřadu Sezimovo Ústí, odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy, společné odvolání proti rozhodnutí ze dne 23. 1. 2017 proti stavebním úpravám v ulici Švermova
zveřejněno do: 3.7.2017 
15.6.2017 07:41:54

Nabídka pronájmu/pachtu restaurace Spektrum

Městské středisko kultury a sportu nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu nebytový prostor tvořící restauraci Spektrum a její předzahrádku.
zveřejněno do: 15.9.2017 
14.6.2017 13:41:46

Veřejná vyhláška- Územní rozhodnutí

„Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 820/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/101 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/103 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/105 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/107 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/109 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/111 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/113 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/115 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/4 - ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/88 – ostatní plocha – ostatní komunikace a 217/242 - zahrada, vše v k. ú. Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 29.6.2017 
12.6.2017 16:43:28

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Pod Vrbou

Místní úprava provozu z důvodu zajištění parkovacího místa pro Josefa Bednáře.
zveřejněno do: 28.6.2017 
12.6.2017 16:42:48

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Komenského

Místní úprava provozu z důvodu zajištění parkovacího místa pro Hanu Kajnarovou.
zveřejněno do: 28.6.2017 
12.6.2017 16:42:03

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Komenského

Místní úprava provozu z důvodu zajištění parkovacího místa pro Markétu Průšovou.
zveřejněno do: 28.6.2017 
7.6.2017 15:54:05

Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Táborská

Místní úprava provozu v Táborské ulici v Sezimově Ústí I spočívající v odstranění tří svislých dopravních značek "Zákaz stání" dle přiložené grafické situace a osazení svislé dopravní značky "Zákaz stání" dle přiložené grafické situace.
zveřejněno do: 23.6.2017 
19.5.2017 12:11:25

Návrh závěrečného účtu 2016 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

zveřejněno do: 30.11.2017 
16.5.2017 09:18:19

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 11:24:52

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 08:08:55

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - rozpočtové opatření č. 2 / 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 bylo schváleno Valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 5.4.2017.
zveřejněno do: 31.12.2017 
4.5.2017 08:04:38

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
30.3.2017 13:23:11

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Rozpočet na rok 2017

zveřejněno do: 31.12.2017 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859
MAS Lužnicko - odkaz na web