přeskočit hlavní navigaci
13.3.2018 13:24:26

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.3.2018 - ul. Klášterní, Pr. Holého, Vaníčkova, Táborská

E. ON Česká republika, s. r. o., oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 29.3.2018 - ul. Klášterní, Pr. Holého, Vaníčkova, Táborská
zveřejněno do: 30.3.2018 
12.3.2018 08:43:06

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - jarní blokové čištění komunikací v Sezimově Ústí

Městský úřad Tábor, odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu z důvodu provedení jarního blokového čištění komunikací v Sezimově Ústí.
zveřejněno do: 28.3.2018 
8.3.2018 13:42:56

Výsledky výběrového řízení - prodej části pozemku parc.č. 185/27, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

zveřejněno do: 26.3.2018 
8.3.2018 13:39:49

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 185/27, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 185/27, o výměře 842 m2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 1.550.001 Kč.
zveřejněno do: 26.3.2018 
8.3.2018 13:01:35

Záměr prodeje pozemku parc.č. st. 674 - zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemku parc.č. st. 674 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.
zveřejněno do: 26.3.2018 
8.3.2018 12:10:12

Záměr pachtu - zahrádky u ZDRAVEXu, ul. Rudé armády, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr: - pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, lokalita Rudé armády – ZDRAVEX, o výměře 246 m², obec a k. ú. Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, od 1. 4. 2018, za cenu 1Kč/m2/rok; - pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, lokalita Rudé armády – ZDRAVEX, o výměře 202 m², obec a k. ú. Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, od 1. 4. 2018, za cenu 1Kč/m2/rok.
zveřejněno do: 26.3.2018 
7.3.2018 13:59:05

Rozhodnutí - povolení výjimky z odstupové vzálenosti

Kůlna RD Šustrovi, Nechyba na pozemku parc. č. 199/119 a 202/44 v k.ú. Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 23.3.2018 
6.3.2018 12:31:31

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise ze dne 5. 3. 2018.
zveřejněno do: 6.4.2018 
5.3.2018 15:18:45

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací

Městský úřad Tábor, odbor dopravy oznamuje o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací.
zveřejněno do: 21.3.2018 
2.3.2018 11:14:14

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Ke Hvězdárně, 9. května, Svépomoc

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Ke Hvězdárně, 9. května, Svépomoc
zveřejněno do: 19.3.2018 
2.3.2018 11:06:57

Rozhodnutí - stavební povolení - Stezka pro chodce a cyklisty

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, rozhodl o stavebním povolení na stavbu Stezka pro chodce a cyklisty - "Planá nad Lužnicí, ulice Průmyslová - úsek 5"
zveřejněno do: 19.3.2018 
28.2.2018 13:42:31

Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111

Rada města Sezimovo Ústí vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111
zveřejněno do: 23.4.2018 
28.2.2018 09:56:19

Výroční zpráva ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. g), resp. dle ust. § 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů

Město Sezimovo Ústí jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů, tímto ve lhůtě zákonem stanovené zveřejňuje výroční zprávu dle ust. § 5 odst. 1 písm. g), resp. dle ust. § 18 odst. 1 uvedeného zákona.
zveřejněno do: 31.3.2018 
28.2.2018 09:28:34

Záměr směny pozemků s městem Tábor

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr směny pozemků mezi městem Sezimovo Ústí a městem Tábor zahrnující: a) převod pozemků z vlastnictví města Sezimovo Ústí do vlastnictví města Tábor, konkrétně pozemků: - dle KN parc.č. 1641/8 vodní plocha o výměře 158 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1642/35 orná půda o výměře 692 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1643/16 vodní plocha o výměře 33 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1646/17 orná půda o výměře 2133 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1646/19 orná půda o výměře 23 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1648/3 orná půda o výměře 728 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 1649/6 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 260 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora, - dle KN parc.č. 5911 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Tábor, b) převod pozemků z vlastnictví města Tábora do vlastnictví města Sezimovo Ústí, konkrétně pozemků: - část pozemku dle KN parc.č. 303/6 les o výměře cca 695 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, - část pozemku dle KN parc.č. 293/5 orná půda o výměře cca 1550 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, - část pozemku dle KN parc.č. 651/15, dle GP č. 2622-576/2015 parc.č. 651/33 les o výměře 141 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, - část pozemku dle KN parc.č. 5955/1 orná půda o výměře 1650 m2 v obci a k.ú. Tábor, - dle KN parc.č. 383/1 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1.730 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, a to za finanční vypořádání ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků.
zveřejněno do: 31.3.2018 
26.2.2018 15:20:31

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí

Návrh změny územního plánu je k nahlédnutí na Městském úřadě Sezimovo Ústí na odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy.
zveřejněno do: 12.4.2018 
26.2.2018 14:22:54

Upozornění pro vlastníky lesů na povinnost předcházet škodám na lesních porostech

V souvislosti s rizikem zvýšeného výskytu lýkožrouta na lesních porostech v nadcházejícím jarním období se vlastníci lesů upozorňují na povinnosti dle lesního zákona předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců v lesích.
zveřejněno do: 31.3.2018 
23.2.2018 13:31:11

Výběrové řízení na na obsazení funkce Kronikář/ka města

Starosta města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Kronikář/ka města Sezimovo Ústí. Dohoda o provedení práce, nástup ihned případně dle dohody.
zveřejněno do: 23.3.2018 
21.2.2018 15:09:34

Záměr města prodat byt č. 608/11

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr prodat byt č. 608/11, o velikosti 3 + 1, v 5. nadzemním podlaží, čp. 608, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 23.3.2018 
9.2.2018 14:22:10

Zrušení výběrového řízení

Rada města Sezimovo Ústí ruší výběrová řízení uvedená v příloze.
zveřejněno do: 0.0.0000 
9.1.2018 13:23:18

Programy města Sezimovo Ústí v roce 2018

Rozhodnutím Rady města Sezimovo Ústí ze den 8. 1. 2018 zřizuje město Sezimovo Ústí v roce 2018 tyto programy:
zveřejněno do: 31.3.2018 
8.1.2018 07:49:42

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.
zveřejněno do: 31.12.2018 
29.6.2017 15:16:51

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016

Oznámení o dostupnosti závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016
zveřejněno do: 30.6.2018 
16.5.2017 09:18:19

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 11:24:52

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
4.5.2017 08:04:38

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859