přeskočit hlavní navigaci
18.8.2017 13:02:19

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
zveřejněno do: 22.10.2017 
17.8.2017 10:17:58

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou na silnici č. III/00349

Městský úřad Tábor stanovuje žadateli - právnické osobě: DAICH spol. s r.o. přechodnou úpravu provozu v ulici Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí na silnici č. III/00349 z důvodu rekonstrukce kanalizace
zveřejněno do: 4.9.2017 
17.8.2017 10:14:01

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Krajský úřad Jihočeského kraje stanovuje žadateli - právnické osobě: DAICH spol. s r.o. přechodnou úpravu provozu na silnici I/3 z důvodu úplné uzavírky ulice Dr. E. Beneše při rekonstrukci kanalizace
zveřejněno do: 4.9.2017 
17.8.2017 10:08:02

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Stanovení místní úpravy provozu z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro Tomáše Bredu
zveřejněno do: 4.9.2017 
17.8.2017 10:06:16

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení provedení stavby vodního díla s názvem Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí

Městský úřad Tábor oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení k žádosti stavebníka Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
zveřejněno do: 4.9.2017 
11.8.2017 09:30:20

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 185/63.

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje části pozemku parc.č. 185/63 – ost.plocha/ost. komunikace, o výměře 2 m2, LV 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č.pl.2703-1220/2016 ze dne 6. 4. 2017 nově označené parcely č. st.3372/2 a st.3372/3, za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2.
zveřejněno do: 28.8.2017 
10.8.2017 12:58:31

Záměr města pronajmout nebytový prostor v Lipové ulici č. p. 602

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor o velikosti 51,20 m2, suterén bytového domu, Lipová ulice č. p. 602, 391 02 Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 15.9.2017 
27.7.2017 12:37:07

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytu z jednání Bytové komise dne 26. 7. 2017
zveřejněno do: 25.8.2017 
29.6.2017 15:16:51

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016

Oznámení o dostupnosti závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016
zveřejněno do: 30.6.2018 
29.6.2017 15:15:52

Rozpočtové opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 3/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtového opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 3/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
29.6.2017 15:10:18

Rozpočtové opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 2/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtového opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 2/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
29.6.2017 15:06:59

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2017 a rozpočtového opatření č. 1/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
28.6.2017 13:44:04

Záměr města prodeje bytu č. 675/11

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr prodat byt č. 675/11, o velikosti 3+1, v 5. nadzemním podlaží, čp. 675, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 1.9.2017 
28.6.2017 13:43:15

Záměr města prodeje bytu č. 603/28

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr prodat byt č. 603/28, o velikosti 1+1, v 3. nadzemním podlaží, čp. 603, Lipová ulice, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 1.9.2017 
28.6.2017 13:39:35

Záměr města prodeje bytu č. 621/18

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr prodat byt č. 621/18, o velikosti 1+0, ve 2. nadzemním podlaží, čp. 621, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 1.9.2017 
15.6.2017 07:41:54

Nabídka pronájmu/pachtu restaurace Spektrum

Městské středisko kultury a sportu nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu nebytový prostor tvořící restauraci Spektrum a její předzahrádku.
zveřejněno do: 15.9.2017 
19.5.2017 12:11:25

Návrh závěrečného účtu 2016 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

zveřejněno do: 30.11.2017 
16.5.2017 09:18:19

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 11:24:52

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 08:08:55

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - rozpočtové opatření č. 2 / 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 bylo schváleno Valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 5.4.2017.
zveřejněno do: 31.12.2017 
4.5.2017 08:04:38

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
30.3.2017 13:23:11

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Rozpočet na rok 2017

zveřejněno do: 31.12.2017 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859