přeskočit hlavní navigaci
26.4.2017 08:18:18

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj od 28. 4. do 29. 5. 2017

V uvedených dnech budou zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy čj. 1103056/17/2200-11460-301165 a čj. 1103057/17/2200-11460-301165 jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci daň z nemovtitých věcí na rok 2017.
zveřejněno do: 29.5.2017 
25.4.2017 14:16:27

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

projednání návrhu zadání
změny č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst.1c zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

o z n a m u j e

v souladu s § 20 a § 47 odst. 2 stavebního zákona
zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 28.5.2017 
25.4.2017 12:41:55

Záměr pachtu části pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto svůj záměr pachtu části pozemku č. parc. 193/2, k. ú. Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 12.5.2017 
21.4.2017 10:53:33

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Plánské nábřeží

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Plánské nábřeží“ na pozemcích parc. č. 3232/4 – vodní plocha, parc. č. 3288 – ostatní plocha, parc. č. 50/4 – ostatní plocha, parc. č. 3276 – ostatní plocha, parc. č. 57 – ostatní plocha, parc. č. 8 – ostatní plocha, parc. č. 4 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 9/3 – ostatní plocha, parc. č. 37/1 – ostatní plocha, parc. č. 1014/12 – ostatní plocha, parc. č. 1014/1 – ostatní plocha, parc. č. 1014/8 – ostatní plocha v k. ú. Planá nad Lužnicí.
zveřejněno do: 8.5.2017 
21.4.2017 09:47:27

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání BK dne 19.4.2017
zveřejněno do: 19.5.2017 
20.4.2017 13:39:27

Místní omezení provozu v ulici Pod Vrbou

Omezení provozu v ulici Pod Vrbou z důvodu zajištění parkovacího místa pro Josefa Bednáře
zveřejněno do: 9.5.2017 
20.4.2017 13:38:29

Místní omezení provozu v ulici Komenského

Omezení provozu v ulici Komenského z důvodu zajištění parkovacího místa pro Hanu Kajnarovou
zveřejněno do: 9.5.2017 
20.4.2017 13:38:13

Místní omezení provozu v ulici Komenského

Omezení provozu v ulici Komenského z důvodu zajištění parkovacího místa pro Markétu Průšovou
zveřejněno do: 9.5.2017 
20.4.2017 13:26:01

5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola svolává 5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 27. dubna 2017
zveřejněno do: 28.4.2017 
13.4.2017 14:24:10

Nález klíče od vozu značky Fiat

Dne 10. 4. 2017 byl v ulici Wolkerova v Sezimově Ústí nalezen klíč od vozu značky Fiat
zveřejněno do: 3.5.2017 
13.4.2017 14:22:53

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 3. 5. 2017 bude od 8,00 do 16,00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí
zveřejněno do: 4.5.2017 
13.4.2017 07:58:33

Záměr prodeje bytu č. 605/16 v ul. Táboritů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytu č. 605/16, o velikosti 2+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 605 v ulici Táboritů.
zveřejněno do: 2.5.2017 
12.4.2017 16:17:22

Záměr města pronajmout byt č. 638/34

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 638/34, o velikosti 1+1, v 5.nadzemním podlaží, čp. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 12.5.2017 
11.4.2017 14:00:46

Nabídka pronájmu/pachtu nebytového prostoru restaurace Spektrum a předzahrádky

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí zastoupené příspěvkovou organizací Městské středisko kultury a sportu, Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtu
nebytový prostor tvořící restauraci Spektrum, tj. nebytový prostor restaurace Spektrum o celkové výměře cca 121,00 m2 v budově čp. 701 (kino Spektrum) na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí, která je součástí pozemku parc. č. st. 2495, LV č. 5461, vše v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, a předzahrádky před vchodem do restaurace na části pozemku parc. č. 184/7 – ostatní plocha, zeleň, LV č. 10001, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 42 m2.
zveřejněno do: 19.5.2017 
30.3.2017 13:23:11

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Rozpočet na rok 2017

zveřejněno do: 31.12.2017 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
15.12.2016 12:51:14

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2017 pro obec: SEZIMOVO ÚSTÍ
zveřejněno do: 31.5.2017 
2.11.2016 08:57:19

Plán zimní údržby 2016/2017

zveřejněno do: 30.4.2017 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy tip - doporučujeme
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859
MAS Lužnicko - odkaz na web