přeskočit hlavní navigaci

Blížící se topná sezóna a obtěžování kouřem

Žádost o správné užívání topenišť, neobtěžování kouřem, upozornění na povinnost provádět kontroly kotlů a možnost kontroly právě spalovaných paliv.

Upozornění společnosti E.on vlastníkům a uživatelům pozemků s nadzemním vedením elektrického napětí

Výzva se týká povinnosti provádět ořez větví dřevin, zasahujících do ochranného pásma elektrického vedení. Další informace jsou uvedeny ve výzvě v příloze.

Informace z Ptačího festivalu

Informace z vycházky spojené s odchytem a kroužkováním ptáků.

Broukoviště

Informace o vybudovaném broukovišti v Sezimově Ústí, vysvětlení funkce a účelu.

Pozvánka na podzimní Ptačí festival v Sezimově Ústí

Pozvánka na ornitologickou akci spojenou s odchytem a kroužkováním ptáků v Sezimově Ústí.

Kotlíkové dotace – 2. vlna příjmu žádostí - od 30. 10. 2017

Důležité informace pro zájemce o kotlíkové dotace, poskytované Jihočeským krajem. Termíny pro podání žádosti a základní informace o předmětu dotace.

Nový dotační program Dešťovka – od 7. 9. 2017 od 10 h. bude zahájeno 2. kolo příjmu žádostí

Pro zájemce o dotační program Dešťovka přinášíme čerstvou informaci od kdy lze o dotaci požádat.

Nová stanoviště a kontejnery na tříděný odpad

Přehled o nově vybudovaných stanovištích a umístěných kontejnerech pro sběr tříděného odpadu

Jak správně nakládat s odpadem – rychlý přehled

Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších informací vycházejících z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014, která stanoví systém nakládání s odpadem.

Značení obalů

Na obalech výrobků můžeme nalézt značky, které se vztahují k obalům a obalovým materiálům. Ty nejdůležitější z nich vám představíme v tomto článku. Mohou pomoci při určení, zda je obal určený k uložení do recyklačního kontejneru.

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Kvůli častým dotazům uvádíme seznam odborně způsobilých osob ke 2leté pravidelné kontrole technického stavu a provozu zdroje, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
celkem záznamů v sekci: 11 stránka
1
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy tip - doporučujeme
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859