Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 22.1.2019 10:10:53
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Odbor:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Název:

Registrace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Pracovník:

 Ing. Prokop Jiří

Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

381 201 115

Potřebné formuláře:

 formulář registrace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha) 
 

Výše poplatku:

Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

b) za umístění zařízení a dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

i) za umístění na místa mimo tržiště 50,- Kč ii) za umístění na tržišti 30,- Kč

c) za umístění reklamního zařízení 15,- Kč

d) za umístění zařízení a dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje při pouti

100,- Kč

e) za umístění stavebního zařízení 4,- Kč

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč

g) za umístění zařízení cirkusů 100,- Kč

h) za umístění skládek stavebního materiálu při stavbě a přestavbě objektů k trvalému bydlení a rekreačních objektů vč. jejich příslušenství 6,- Kč

i) za umístění skládek stavebního materiálu při zateplování budov 1,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 15,-Kč

k) v ostatních případech 10,- Kč

Poplatku nepodléhají:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou;

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Od poplatku se dále osvobozují:

a) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice, za vyhrazení trvalých parkovacích míst pro PČR-Obvodní oddělení Sezimovo Ústí v Sezimově Ústí, Nerudova ulice za domem čp. 664;

Plátce poplatku:

žadatel

Způsob platby:

Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ S. Ústí nebo bankovním převodem na účet města

Předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Sankce:

Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Při porušení povinností nepeněžité povahy (tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny) může MěÚ uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Získání informací:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Odpovědná osoba:

Bc. Jan Novotný, vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

1.1.2015
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace