Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
sociální služby
rychlé odkazy
kontakty městský úřad městská policie volné byty diskuze SMS info kanál kontejnery ztráty a nálezy práce v regionu ubytování ve městě žádosti a formuláře hlášení závad mapa webu
novinky úřední deska

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

vloženo | 31.10.2019 13:12:44
Městský úřad Sezimovo Ústí ustanoví zvláštního příjemce důchodu, pokud příjemce důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu svůj důchod přebírat a hospodařit s ním, ev. v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit.

Podle § 10 odst. 1, § 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu poživatele důchodu.

Kdo může o ustanovení zvláštního příjemce důchodu požádat

Oprávněná osoba, které byla přiznána dávka důchodového pojištění. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

Určená osoba musí se svým ustanovením zvláštním příjemcem souhlasit.

Doklady, které se přikládají k žádosti:

  • vyplněná žádost na předepsaném tiskopise (včetně vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu poživatele důchodu)
  • občanské průkazy
  • u osob omezených ve svéprávnosti rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům
  • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že osoba není schopna ze zdravotních důvodů přebírat důchod anebo se podepsat
  • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena

Na základě vyplněné žádosti vydá Městský úřad Sezimovo Ústí rozhodnutí. Toto rozhodnutí se po nabytí právní moci zasílá České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Městský úřad Sezimovo Ústí dohlíží sociálním šetřením nad plněním povinností zvláštního příjemce, zejména jestli zvláštní příjemce používá důchod jen ve prospěch důchodce, popřípadě rodinných příslušníků odkázaných na důchodce výživou.

Žádost je vyřízena bezodkladně, případně do 30 dnů od podání žádosti. Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Sezimovo Ústí.

Správní poplatek není požadován.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace