Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Každoroční topná sezóna a obtěžování kouřem

aktualizováno | 5.4.2018 10:29:35
Žádost o správné užívání topenišť, neobtěžování kouřem, upozornění na povinnost provádět kontroly kotlů a možnost kontroly právě spalovaných paliv.

Žádáme všechny občany, kteří k vytápění domů v obytné zástavbě provozují zdroje na pevná paliva, aby jej používali tak, aby nedocházelo k obtěžování sousedů v okolí. Zejména by se měli vyvarovat spalování jakýchkoliv odpadů, ale i nekvalitních levných paliv, pravidelně kontrolovat průchodnost spalinových cest (čištění komína) a dbát na povolenou tmavost kouře vycházejícího z komína. K topení je povoleno používat pouze paliva, předepsaná výrobcem kotle a žádná jiná. Každý takovýto zdroj přispívá svým dílem do celkové situace v podobě obtěžujícího, dusivého a zapáchajícího smogu, přičemž postačí pouhý jeden zdroj zamořit čtvrtinu celého sídliště. Tento stav je a vždy byl předmětem stížností z řad občanů Sezimova Ústí, ale i sídliště Nad Lužnicí, kterých se znečištění ovzduší bezprostředně dotýká.

Dovolujeme si připomenout povinnost u spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za 2 kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a doklad o provedení této kontroly předkládat na vyžádání MěÚ Tábor.

Dále si dovolujeme upozornit na nové oprávnění MěÚ Tábor, který v případě, že provozovatel spalovacího zdroje poruší některou ze svých povinností, může, po předchozí písemné výzvě, vstoupit do jeho obydlí a zkontrolovat dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. Za prokázané porušení povinností pak tento úřad ukládá sankce.

 

V příloze je leták s návodem jak správně topit.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace