Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 10.6.2020 08:57:37
Žádost o vydání závazného stanoviska kácení dřevin mimo les z důvodu stavby

Odbor:

 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Název:

 • Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin mimo les

Popis:

 • Závazné stanovisko se vydává v případě kácení dřevin pro účely stavebního záměru, povolovaného ve stavebním řízení. Závazné stanovisko je nezbytné pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu o záměru. V rozhodnutí stavební úřad vydá, v případě kladného závazného stanoviska, povolení k pokácení dřevin.

Oprávněn:

 • vlastník pozemku nebo jiný oprávněný uživatel

Podmínky:

 • Žádá se o dřeviny s obvodem kmene ve výši 130 cm od země větším než 80 cm, o zapojené porosty dřevin o celkové ploše nad 40 m2, o dřeviny ve stromořadí. Nežádá se o dřeviny rostoucí na pozemku vedeném jako "plantáž dřevin" a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěných územích, evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň.

Zahájení řešení:

 • podáním žádosti

Organizační útvar:

 • oddělení životního prostředí a dopravy

Pracovník:

 • Bc. Petr Klíma, referent oddělení životního prostředí a dopravy
   

Adresa:

 • MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 2. nadzemní podlaží, č. dv. 210

Telefon:

 • 381 201 143

Potřebné doklady:

 • viz žádost

Potřebné formuláře:

 • žádost (níže v příloze)

Poplatky a úhrada:

 • 500,- Kč za místní šetření (v pokladně MěÚ)

Lhůty pro vyřízení:

 • bezodkladně, ve věcech nikoliv jednoduchých do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců

Další účastníci:
--
 

Postup dle předpisu:

 • Zákon č. 114/1992 Sb., vyhl. 189/2013 Sb., v plat. znění

Opravné prostředky:

 • odvolání do rozhodnutí stavebního úřadu

Uplatnění sankcí:

 • kácení bez povolení = pokuta za přestupek nebo protiprávní jednání + uložení nápravných opatření. Projednává a pokuty ukládá MěÚ Tábor nebo Česká inspekce životního prostředí

Související životní situace:

 • kácení na ohlášení v případě ohrožení života či hrozbě vzniku značného poškození majetku, kácení dle zvl. předpisů

Odpovědná osoba:

 • vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

 • 19.12.2017
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace