Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 10.9.2020 14:33:13
Dotaz ze dne 10.01.2018

Dotaz:

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 10.01.2018 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

  1. Informaci, jaké kroky byly učiněny ze strany úřadu v řízení o odstranění stavby zahradního domku na pozemku parc. č. 2816/41, k. ú. Planá nad Lužnicí, jejímiž vlastníky jsou J. R. a H. R., po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby č. j. MESU-1758/2015/OSÚ/OS/POS-7/50 ze dne 17. 5. 2016.
  2. Poskytnutí veškerých listin souvisejících s tímto řízením, které jsou novějšího data než 15. 6. 2016.

Odpověď:

Žadateli byla dne 29. 1. 2018 poskytnuta informace na základě žádosti ze dne 10. 1. 2018 v celém rozsahu, tedy bylo zasláno požadované.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace