Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 10.6.2020 08:57:49
Žádost o územní rozhodnutí na studnu nebo ČOV

Odbor:

Název:

  Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy
Územní rozhodnutí

Popis:

Umístění stavby vodního díla (studny, čistírny odpadních vod, tepelného čerpadla)

Zahájení řešení:

podáním žádosti na vydání územního rozhodnutí

Organizační útvar:

oddělení životního prostředí odboru stavebního úřadu, č. dv. 210

Pracovník:

Bc. Petr Klíma

Adresa:

MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21

Telefon:

381 201 143

Potřebné doklady:

podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., § 3

Potřebné formuláře:

v příloze

Poplatky a úhrada:

územní rozhodnutí v normálním řízení 300,- Kč, ve zjednodušeném 150,- Kč, změna územního rozhodnutí – polovina sazby příslušného poplatku

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů, složité případy 90 dnů

Další účastníci:

účastníci řízení dle zák.183/2006 Sb.

Postup dle předpisu:

stavební zákon

Opravné prostředky:

řádné - odvolání, mimořádné - obnova řízení, přezkoumání

Uplatnění sankcí:

§ 173, 178 - 183 zák. č. 183/2006 Sb.

Odpovědná osoba:

vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

20. 11. 2018

 

 

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace