Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Provozní řád dětských hřišť

aktualizováno | 21.8.2018 08:29:06

Milí uživatelé,

tyto herní prvky pro Vás nechalo vybudovat Město Sezimovo Ústí. Pro bezpečné užívání Vás žádáme o dodržování následujících podmínek provozního řádu.

 

 1. Upozornění pro uživatele:

  1. Hřiště je určené pro hraní dětí ve věku od 3 do 14 let (do 50 kg), děti mladší a starší (těžší než 50 kg) nesmí zařízení dětského hřiště používat.

  2. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělého člověka.

  3. Je zakázáno používat herní zařízení za nevhodných klimatických podmínek kluzké, vlhké, namrzlé, nebo pokud na něm zjistíte závadu nebo funkční poškození.

  4. Provozní doba - je omezena vhodnými klimatickými a světelnými podmínkami na hřišti.

 

 1. Bezpečnost:

  1. Návštěvníci hřiště nesmí svým chováním ohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky.

  2. Je zakázáno do prostoru pádu herních zařízení umísťovat předměty (např. kočárky, kárky, lavičky, odpadkové koše atd.), které nemají požadovanou schopnost tlumit náraz a mohou proto ohrozit bezpečnost a zdraví uživatelů herních zařízení.

  3. Do prostoru hřiště je zakázáno nosit a používat v něm skleněné nebo ostré předměty (např. láhve, nože, nůžky, pletací jehlice, injekční jehly, zbraně apod.) a manipulovat s otevřeným ohněm.

  4. Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět a pohybovat se v něm na jízdních kolech, kolečkových bruslích a skateboardech.

  5. Do prostoru hřiště je povolen vjezd vozidel správce hřiště, záchranné služby, hasičů a policie.

  6. Úmyslné poškozování zařízení dětského hřiště a porušování tohoto provozního řádu je trestné!

 

 1. Hygiena:

  1. Do prostoru hřiště je zakázán vstup osob s nakažlivou nemocí nebo, které jsou v karanténě.

  2. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.

  3. V prostoru hřiště je zakázaná konzumace alkoholu, užívání drog, omamných a návykových látek.

  4. Prostory hřiště nelze používat jako toalety.

  5. V prostoru hřiště je zakázáno provozovat živé hudební produkce a pouštění reprodukované hudby.

  6. Do prostoru hřiště je zakázán vstup zvířat a jejich pohyb v něm.

  7. Návštěvníci jsou povinni v prostoru hřiště udržovat pořádek a čistotu. Odpadky odhazovat do určených nádob.

 

 1. Vlastník hřiště:

Město Sezimovo Ústí, Dr. Ed. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I - IČO: 0025285

 

 1. Správce hřiště:

Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí II - IČO: 71238522

Pomůžete nám, pokud veškeré závady na zařízení dětského hřiště sdělíte správci hřiště na Správu města Sezimovo Ústí – č. tel. 381 200 432, 725 769 850, 725 769 855

 

 1. Důležitá telefonní čísla:

tísňové volání – 112

hasiči – 150

záchranná služba – 155

policie ČR – 158

městská policie – 723 149 972

 

Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti tohoto dětského hřiště.

 

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s provozním řádem obratem nahlásíte na služebnu Městské policie Sezimovo Ústí č. tel. 381 276 003.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace