Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 10.9.2020 13:03:46
Dotaz ze dne 20.08.2019

Dotaz ze dne 20.08.2019

Dotaz:

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 20.08.2019 poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Žádost o informaci případně výpis z technické zprávy týkající se uložení kabelu Firmy Nej.cz na pozemku č.parc. 211/72 v katastrálním území Sezimovo Ústí. tj místo uložení kabelu, hloubka jeho uložení, jaké ochranné prvky byly použity

Kopii kolaudačního rozhodnutí.

Kopii smlouvy firmy Nej.cz s městem Sezimovo Ústí

Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta kopie požadovaného kolaudačního rozhodnut, viz příloha.

V ostatních  bodech Město Sezimovo Ústí vyzvalo žadatele k upřesnění:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění, Vás tímto vyzýváme k doplnění Vaší žádosti ze dne 20. 8. 2018, konkrétně pak:

1. u požadované technické zprávy doložte souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká, a to s odkazem na ustanovení§ 168 odst.

2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění; 2. upřesněte, kterou smlouvu mezi Nej.cz a městem Sezimovo Ústí požadujete, neboť z žádosti

není zřejmé, která smlouva je požadována.

Žadatel požadované neupřesnil.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace