Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 18.8.2020 07:35:18
Poplatek ze psů

Oddělení:

Oddělení provozního účtování

Název:

Poplatek ze psů

Pracovník:

Jana Komárková

Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

381 201 121

Potřebné doklady:

OP s trvalým pobytem v SÚ, doklady platné pro uplatnění slevy, u právnických osob výpis z OR

Potřebné formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, Odhláška psa

Výše poplatku:

Roční sazba poplatku ze psa v rodinném domku za jednoho psa činí 600 Kč, pro osoby starší 65 let  200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 1.000 Kč, pro osoby starší 65 let  300 Kč. 
V ostatních případech (tj. nad 4 bytové jedn.) činí roční poplatek za jednoho psa 1.000 Kč, pro osoby starší 65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  1.500 Kč, pro  osoby starší 65 let  300 Kč.

Způsob platby:

Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ SÚ, poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet č. 7200005553/8040

Lhůty:

Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence vedené městským úřadem do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost /tj. v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Stejným způsobem se oznamuje každá změna nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Sankce:

Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Při porušení povinností nepeněžité povahy (tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny) může MěÚ SÚ uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Získání informací:

MěÚ - Oddělení provozního účtování

Odpovědná osoba:

Ing. Miroslava Svitáková, tajemník

Platnost ke dni:

1.1.2020

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhláška psa
Přeplatek na poplatku ze psů
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhláška psa
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace