Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 9.6.2020 15:36:02
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Odbor:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Název:

Registrace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Pracovník:

Ing. Prokop Jiří

Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

381 201 115

Potřebné formuláře:

formulář registrace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha)

Výše poplatku:

Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční  a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb………………………………. 10 Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

i) za umístění na místa mimo hlavní tržní místo ……………..……………….……. 50 Kč

ii) za umístění na hlavním tržním místě ……………………………………….………… 30 Kč

iii) za umístění zařízení při pouti Povýšení svatého Kříže ............................ 100 Kč

c) za umístění reklamního zařízení ................................................................... 15 Kč

d) za umístění stavebního zařízení ………………………………………………………………. 4 Kč

e) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí......................... 20 Kč

f) za umístění zařízení cirkusů ........................................................................ 10 Kč

g) za umístění skládek stavebního materiálu při stavbě a přestavbě objektů k bydlení a rekreačních objektů vč. jejich příslušenství …………………………. 6 Kč

h) za umístění skládek stavebního materiálu při zateplování budov……......... 1 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ................................ 10 Kč

j) v ostatních případech, kde to připouští zákon….……………………………….…… 10 Kč 

Plátce poplatku:

žadatel

Způsob platby:

Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ S. Ústí nebo bankovním převodem na účet města

Předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Sankce: Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

Při porušení povinností nepeněžité povahy (tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny) může MěÚ uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Získání informací:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Odpovědná osoba:

vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

1.1.2020

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace