Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 20.8.2018 14:57:10
Poplatek ze psů

Oddělení:

Oddělení provozního účtování

Název:

Poplatek ze psů

Pracovník:

Jana Komárková

Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

381 201121

Potřebné doklady:

OP s trvalým pobytem v SÚ., doklady platné pro uplatnění slevy, 
u právnických osob výpis z OR

Potřebné formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, Odhláška psa

Výše poplatku:

Roční sazba poplatku ze psa v rodinném domku za prvního psa činí Kč 600, pro důchodce Kč 200,-, za každého dalšího psa činí poplatek Kč 1000,-, pro důchodce Kč 300,-. 
V ostatních případech /tj. nad 4 bytové jedn./ činí roční poplatek za prvního psa Kč 1000,- pro důchodce Kč 200,-, za každého dalšího drženého psa Kč 1.500,- , pro důchodce Kč 300,-.

Způsob platby:

Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ S.Ú., poštovní 
poukázkou nebo bankovním převodem na účet 
č. 7200005553/8040

Lhůty:

Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence vedené městským
úřadem do 15 dnů ode dne , kdy vznikla poplatková povinnost ,
/tj. při dovršení stáří psa 3 měsíců/. Povinnost oznámit držení
psa má i občan , jehož pes je od poplatku podle vyhlášky osvobozen. Stejným způsobem se oznamuje každá změna nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích,
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů.

Sankce:

Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí 
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Při porušení povinností nepeněžité 
povahy /tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny/ může MěÚ S.Ú. uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Získání informací:

MěÚ - Oddělení provozního účtování

Odpovědná osoba:

Ing. Miroslava Svitáková, tajemník

Platnost ke dni:

1.1.2011
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Oznámení k místnímu poplatku ze psů - důchodci
Odhláška psa
Odhláška psa
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace