Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Pomoc pro děti a seniory v Sezimově Ústí

vloženo | 9.9.2022 08:39:25
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí schválilo zapojení města Sezimovo Ústí do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a předfinancování resp. spolufinancování podpory z rozpočtu města, v návaznosti na růst cen energií a vysokou inflaci.

Vedení města připravuje nad rámec uvedeného programu i pomoc pro ostatní občany Sezimova Ústí.

Uvedený dotační program se týká dětí ve věku 0-3 let, resp. 0-8 let, a poživatelů starobního a invalidního důchodu, pokud čistý příjem na osobu v domácnosti nepřesáhne stanovenou hranici.

Podpora dětí

je určena pro děti s trvalým pobytem na území Sezimova Ústí:

  • do dovršení věku 3 let nebo
  • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" nebo
  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13.000 Kč včetně.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem).

Podpora seniorů

je určena pro osoby s trvalým pobytem v Sezimově Ústí, které jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16.000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16.000 Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12.000 Kč.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí je v polovině října 2022.

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace