Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 16.4.2021 13:31:27 do: 3.5.2021

Rozhodnutí - společné povolení stavebního záměru "Planá nad Lužnicí - Lokalita Soukeník"

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vydává rozhodnutí, kterým schvaluje stavební záměr nových vodohospodářských sítí pro "Lokalitu Soukeník".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2021 16:27:48 do: 11.5.2021

Sčítání 2021 - prodloužení lhůty pro online sčítání

Informujeme občany, že online sčítání 2021 bylo prodlouženo do 11. 5. 2021. Více informací k online i listinnému sčítání naleznete v přiloženém dokumentu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2021 16:07:20 do: 30.4.2021

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu v ulici Táboritů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.4.2021 14:11:29 do: 30.4.2021

Oznámení o provádění prací v komunikaci

Společnost ČEVAK informuje o provádění prací v komunikacích Pionýrů a Lipová dne 12. 4. 2021 z důvodu zjištěné poruchy.

Komunikace bude uvedena do původního stavu dne 30. 6. 2021zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.4.2021 16:53:11 do: 30.4.2021

Výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 7. 4. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.4.2021 12:37:01 do: 26.4.2021

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent stavebního úřaduzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.4.2021 14:51:29 do: 27.4.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Táborské ulici č. p. 82 a č. p. 1071 dne 27. 4. od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.4.2021 13:24:17 do: 26.4.2021

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje elektronickou aukci na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6/10 na pozemku stp. č. 191 v k. ú. Tučapy u Soběslavi.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 31.3.2021 13:04:53 do: 28.4.2021

Záměr pronajmout nebytový prostor čp. 610

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor čp. 610, ulice Dukelská č. p. 610, 391 02 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.3.2021 16:45:43 do: 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů

Český statistický úřad oznamuje, že bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů.

 

V období 27. 3. - 9. 4. bude probíhat online sčítání prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

 

Kdo nebude sečten online, má zákonnou povinnost v období 17. 4. - 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuci listinného formuláře zajistí sčítací komisaři. Seznam sčítacích obvodů, seznam sčítacích komisařů vč. čísel jejich průkazů bude zveřejněn 6. 3. 2021. Formuláře se budou odevzdávat na kontaktních místech nebo v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty. Odeslání bude zdarma.

 

Podrobnější informace budou poskytovat kontaktní místa (v Sezimově Ústí je kontaktním místem pobočka České pošty na náměstí T. Bati 664 v Sezimově Ústí II.). Další kontaktní místa jsou zveřejněna v příloze.

 

Pomoc s vyplněním formuláře bude zajišťovat informační linka 840 30 40 50.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.1.2021 15:00:40 do: 30.4.2021

Upozornění všem chovatelům drůbeže a ptáků v Sezimově Ústí

V k.ú. Dlouhá Lhota u Tábora byl potvrzen výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Státní veterinární správa pro Jihočeský kraj k zamezení šíření této nemoci vydala Nařízení (celé znění viz příloha), které se týká i chovatelů v Sez. Ústí, které se nachází v tzv. pásmu dozoruzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace