Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Pro koho je podpora určena

  1. pro osoby, které jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území města Sezimovo Ústí ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že

  1. Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 
  2. Podporovaná osoba nesmí využívat pobytové sociální služby.

 

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu s vyplněnou žádostí o podporu (alespoň jeden z následujících dokladů:

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení nebo
  • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

 

 Vzorové formuláře ke stažení zde:

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

potvrzení úřadu práce (PDF)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu (Vyplnění formuláře z daňového přiznání za rok 2021  - PDF) OSVČ (PDF)

vzor dokládající příjmy společně posuzovaných osob (PDF)

 

Jaká je výše podpory?

Pro seniora samostatně žijícího jsou to 4 000 Kč, pro seniory žijící ve společné domácnosti s dalšími osobami jsou to 3 000 Kč.

 

Kdy bude dotace vyplacena?

V období od 01.12.2022-31.12.2022

 

Jak mohu podat žádost?

Tiskopis předepsaného formuláře města Sezimovo Ústí je možné si stáhnout na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz nebo si jej vyzvednout v kanceláři, kde je organizován příjem žádostí (čísla dveří budou vyvěšena ve vestibulu MěÚ Sezimovo Ústí) nebo budou volně k dostání v pořadačích před pokladnou MěÚ (VŠE V PŘÍZEMÍ BUDOVY MĚÚ). K žádosti je nutné doložit doklady, které prokáží nárok na tuto dávku.

 

Kde a kdy podám žádost?

Příjem žádostí:

Od 17.10.2022 do 30.11.2022 - 16:45h. Žádostem obdrženým po 30.11.2022 nebude vyhověno.

Žádost přijmou osobně zaměstnanci MěÚ  v budově úřadu. Čísla dveří budou vyvěšena ve vestibulu budovy MěÚ  (VŠE V PŘÍZEMÍ BUDOVY MĚÚ).

 

Úřední hodiny určeny pro příjem a předběžnou kontrolu žádostí:

Po: 8:00 -11:15 a 12:30 – 16:45

Út: 13:00 – 14:45

St: 8:00 -11:15 a 12:30 – 16:45

Čt: 13:00 – 14:45

Pá: 8:00 – 11:15

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace