Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Měření dopravy

aktualizováno | 29.6.2017 14:09:15
Nové sledování hustoty provozu a dodržování povolené rychlosti v ulicích Táborská a 9. května bylo součástí měření, které bylo prováděno v ulicích Táborská a 9. května v období od 30. března do 13. dubna t.r.

K měření v těchto lokalitách se město vrátilo po dvou letech od předchozího měření, prováděného v souvislosti rekonstrukcemi obou ulic a úpravou jejich uličních profilů. Níže jsou uvedeny základní výstupy z provedeného měření.  

V ul. Táborská projelo v období od 30. 3. - 6. 4. v obou směrech 7206 vozidel, z toho 17,5 % překročilo rychlost. Průměrná rychlost V85 (průměrná rychlost, do které se nezapočítává 7,5 % maximálních a minimálních rychlostí) ve směru Sídliště nad Lužnicí činí 52 km/hod., ve směru Kánišova 51 km/hod. Max. naměřená rychlost 87 km/hod. ve směru Sídliště nad Luž. a 76 km/hod. ve směru Kánišova.

Ulicí 9. května projelo v období 6. - 13. 4. v obou směrech 8867 vozidel, překročení rychlosti bylo naměřeno u 13,5 % z nich, průměrná rychlost V85 činila ve směru tenisové kurty 50 km/hod., ve směru nám. T. Bati pak 49 km/hod. Varováním je, že u jednoho z projíždějících vozidel zde byla naměřena rychlost 105 km/hod. Zda se jedná o skutečnost či chybu nelze z výsledků provedeného měření určit.

Důležitou a závažnou informací, která vzešla z měření, je poměrně zásadní nárůst dopravy oproti stavu v únoru 2015. V ulici Táborská bylo zaznamenáno v obou směrech v přepočtu o cca 30 % průjezdů vozidel (osobní, nákladní, jednostopá vč. cyklistů) více, ul. 9. května o cca 20 %.

Cílem měření bylo získat nejen přesnější údaje o aktuální dopravní situaci v daných ulicích, ale v návaznosti na ně, po provedení důkladnější analýzy výstupů, navrhnout možná opatření směřující k zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zde žijících obyvatel a zejména dětí. Podrobnější informace o výsledcích měření jsou ki dispozici na webových stránkách města.    

Martin Doležal, starosta města

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace