Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí (dále jen „přestupková komise“) je zvláštním orgánem obce zřízená podle § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostou obce, který v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) jmenuje a odvolává předsedu komise a další její členy.

Podle § 61 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky přestupková komise projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Při projednávání přestupků se přestupková komise řídí zákonem o odpovědnosti za přestupky, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Přestupková komise je místně příslušným správním orgánem k projednávání přestupků, které byly spáchány fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou ve správním obvodu města Sezimovo Ústí. Může také projednat přestupky, které byly spáchány ve správním obvodu jiného správního orgánu, je-li jí takový přestupek k projednání tímto správním orgánem postoupen a podezřelý z přestupku má nebo naposledy měl trvalý pobyt ve správním obvodu města Sezimovo Ústí (u fyzické osoby), má nebo naposledy měl sídlo, vykonává nebo vykonával svoji činnost, má nebo měl svůj nemovitý majetek ve správním obvodu města Sezimovo Ústí (u podnikající fyzické osoby a právnické osoby).

Přestupková komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení, ústní jednání přestupkové komise je dle § 49 odst. 2 správního řádu neveřejné.

ČLENOVÉ PŘESTUPKOVÉ KOMISE :

  • Ing. Jana Aujezdecká – předsedkyně
  • Monika Vodehnalová – předsedkyně
  • František Průša
  • Ing. František Müller
  • JUDr. Petr Hasík
  • Mgr. Petra Nedvědová
  • Ing. Rudolf Mrázek
  • Jiří Ryzka
stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace