Procházka Ústím,

SOUTĚŽ pro všechny generace

* Soutěž prodloužena do 25.4.2021 *

Pojďme využít volné dny či chvíle k procházce či projížďce po našem městě a jeho nejbližším okolí. Aby byl výlet něčím obohacený, připravili jsme pro Vás na následující dny takový malý nenáročný kvíz. Na 18 místech ve městě jsou tabulky s otázkami, týkajícími se historie i současnosti Sezimova Ústí. Nepůjde o žádné encyklopedické údaje, spíše o zajímavosti či zvláštnosti.

Před cestou stačí si vytisknout mapu s vyznačením míst, kde se nacházejí jednotlivá zastavení, pomocnou tabulku pro získání hesla a vyrazit na čerstvý vzduch. Ti, kterým to jejich přístroje umožní, si mohou mapy otevřít na svých mobilních přístrojích. A kdo nemá možnost si mapu a tabulku vytisknout či stáhnout, může si je vyzvednout u obou knihoven v Sezimově Ústí.

Pokud budete mít chuť si správnost svých odpovědí ověřit, stačí, když seřadíte písmena u správných odpovědí za sebou podle čísel jednotlivých zastavení a vyjde Vám heslo. Pro ty soutěživé zde je zpřístupněn odkaz s ověřovačem, do kterého se heslo vloží. Obratem pak zjistíte, zda je vložené heslo správné.

My pak budeme vědět, kdo byl nejrychlejší. Pořadí úspěšných řešitelů budeme postupně zveřejňovat na webu města. Nejde o závody, ale o zpestření volného času a pohyb na čerstvém vzduchu. Procházku či projížďku (stanoviště jsou dostupná i na kole) tak lze podniknout kdykoliv, najednou či postupně.

Hru otevíráme ve čtvrtek 1. dubna od 13:00 hod. a poběží do neděle 18. dubna do 24:00 hod.

Příjemnou zábavu!

M.D., starosta města, a jeho tým E.K. a O.K.

odkazy:

> Ověřovač hesla
> Seznam úspěšných rešitelů k 15.4.(PDF). Blahopřejeme!!
> odkaz na interaktivní mapu
>Mapa a tabulka (PDF)