Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Odstranění jehličnanů, napadených kůrovcem

Informace o nutnosti odstranit porost 10 jehličnatých dřevin

Tašky na třídění odpadu jsou stále k dispozici

Informace o možnosti si vyzvednout zdarma sadu 4 tašek na třídění odpadu (papír, plast, sklo, kovy).

Park v ulici B. Němcové zrevitalizován

V parku na konci ulice B. Němcové v Sezimově Ústí I proběhly na podzim sadovnické úpravy. Park, tvořený převážně z jehličnanů, byl barevně oživen kvetoucími keřovými skupinami, několika solitérními stromy a novým stromořadím okrasných třešní. V centrální části parku byla obnovena trávníková plocha. V závěru roku byl park doplněn lavičkami pro jeho využití pro posezení a setkávání lidí.

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů?

Informace o množství odevzdaných elekrospotřebičů do sběrných dvorů v roce 2021 a úspoře primárních zdrojů surovin a energie.

Změny v nakládání s odpadem

Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2022 přináší některé změny obecního systému nakládání s komunálním odpadem.

Informační leták o poslední možnosti získat dotaci na nové kotle a informace jak správně topit

Leták naleznete v příloze.

Vrba vedle restaurace nahrazena

Předpoklad o rozsáhlém narušení statiky stromu dřevokaznou houbou ohňovcem obecným se potvrdil.

Podmínky pro získání kotlíkové dotace a žádost Jihočeského kraje o vyplnění dotazníku

Pro zájemce o dotaci na výměnu starého kotle přinášíme podrobnější podmínky pro získání dotace a zveřejňujeme žádost Jihočeského kraje, aby potencionální žadatelé již nyní vyplnili dotazník o předběžném zájmu o dotaci.

Informace pro provozovatele lokálních topenišť – poslední možnosti dotací na výměnu starých kotlů

Sadovnické úpravy v parku v ulici B. Němcové

Na podzim se park na konci ulice B. Němcové v Sezimově Ústí I dočká sadovnických úprav. Odstraněním tří silně proschlých smrků ve vnitřní ploše parku v závěru minulého roku došlo k vytvoření prostoru pro možnost oživení celého parku, tvořeného převážně z jehličnanů. Zpracovaný projekt krajinářské architektky Ing. Věry Hrubé proto navrhuje do parku na vhodných místech doplnit hodnotné a barevně zajímavé druhy keřů a stromů. Později bude park doplněn lavičkami, které umožní využívání plochy pro posezení a setkávání lidí.

Technická zpráva
Výkres sadovnických úprav

Špatný zdravotní stav vrby vedle restaurace U Vrby

Popis neuspokojivého zdravotního stavu vrby a důvody pro nutnost provedení její obměny.

Jarní výsadba stromů

Přehled o výsadbách provedených v jarní sezóně roku 2021.
stránka
123
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace