Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Podmínky a pravidla pronájmu

vloženo | 3.3.2022 14:08:05
Podmínky k pronájmu městských bytů a pravidla rady města

Kritérium

Popis

Váha

Bodování

Vztah k městu Sezimovo Ústí

Hodnotí se trvalé bydliště, rodinné vazby, zaměstnání, návštěva školy žadatele a jeho rodinných příslušníků v Sezimově Ústí.

3

0 - 3

Počet osob užívajících byt

Hodnotí se počet osob užívajících byt a mající trvalé bydliště v Sezimově Ústí (splnění do šesti měsíců od podpisu nájemní smlouvy).

5

0 - 3

Uvolnění obecního bytu

Boduje se uvolnění obecního bytu v Sezimově Ústí.

4

0 nebo 3

Počet žádostí o pronájem obecního bytu

Boduje se počet výběrových řízení v Sezimově Ústí, do kterých se žadatel v posledních třech letech přihlásil. Více žádostí k jednomu datu výběrového řízení je počítáno jako jedna žádost.

1

0 - 3

Bezdlužnost

Základní podmínkou je skutečnost, že žadatel není v insolvenčním řízení, aktuálně nemá pohledávku po splatnosti vůči městu Sezimovo Ústí a v posledních třech letech neměl vůči městu Sezimovo Ústí pohledávku šedesát a více dní po splatnosti (poplatky, nájemné, zálohy za služby a vyúčtování služeb).

-

-

Získané body budou představovat bonus k nabízenému nájemnému v maximální výši 15% .

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace