Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Kotlíkové dotace – 2. vlna příjmu žádostí - od 30. 10. 2017

aktualizováno | 20.12.2017 07:31:41
Důležité informace pro zájemce o kotlíkové dotace, poskytované Jihočeským krajem. Termíny pro podání žádosti a základní informace o předmětu dotace.

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017 na speciálních internetových stránkách Jihočeského kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Výzva stanoví pravidla a pokyny pro podávání žádostí o dotaci. Poskytovatelem dotace je Jihočeský kraj. Na uvedených internetových stránkách jsou mj. uvedeny kontakty na příslušné pracovníky, kteří zodpoví případné dotazy. Krajský úřad pořádá v jihočeském kraji v průběhu září a října 15 seminářů, jejichž cílem je seznámit s podmínkami pro získání finanční podpory. V Táboře, v budově MěÚ Tábor, Husovo nám. 2938, v zasedací místnosti ve 3. patře, se semináře uskuteční 9. 10. a 16. 10. 2017, vždy od 16:30 hod.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.


Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;

75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.


V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.


Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6
 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.


Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.


Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.


Povinné přílohy:

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.

Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).

Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).

Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).


Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.


Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

 

 

Více informací na speciálních internetových stránkách Jihočeského kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

 

Podle dostupných informací zpracoval Petr Klíma.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace