Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 20.8.2018 12:55:21
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Odbor:

 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Název:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Popis:

 • Umísťování reklamních zařízení, skládání materiálů, stavební práce, vyhrazené parkování, provoz stánků, audiovizuální tvorba, inženýrské sítě apod.

Oprávněn:

 • osoba určená žadatelem / zhotovitelem

Zahájení řešení:

 • podáním žádosti o povolení zvláštního užívání

Organizační útvar:

 • oddělení ÚP, ŽP a dopravy

Pracovník:

 • odborní referenti oddělení dopravy

Adresa:

 • MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21

Telefon:

 • 381 201 115, 381 201 138

Potřebné doklady:

 • situační nákres, odhadovaný vliv na bezpečnost a prospěšnost provozu, plná moc, stanovení dopravního značení,  souhlas a vyjádření MěÚ Tábor- Odboru dopravy, ODI Policie ČR

Potřebné formuláře:

 • žádost (viz. níže)

Poplatky a úhrada:

 • 100 - 1000 Kč podle doby platnosti zvláštního užívání. Dle zák. č. 634/2004 Sb. (položka 36 a) o správních poplatcích.

Lhůty pro vyřízení:

 • 30-60 dnů - rozhodnutí

Postup dle předpisu:

 • § 25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Opravné prostředky:

 • řádné - odvolání, mimořádné - obnova řízení

Uplatnění sankcí:

 • § 42a a § 42b zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Odpovědná osoba:

 • Bc. Jan Novotný, vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

 • 1.1.2018
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace