Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 27.9.2018 12:28:18
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Odbor:

 • Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Název:

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Pracovník:

 •  Ing. Helena Krejčí

Adresa:

 • Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

 • 381 201137

Potřebné formuláře:

 • Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Čtvrtletní vyúčtování poplatku

Výše poplatku:

 • Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý započatý den, není-li tento den dnem příchodu.

Plátce poplatku:

 • ubytovatel

Poplatku nepodléhají:

 • Osoby nevidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním postižením, osoby mladší 18 let  a starší 70 let.

Způsob platby:

 • Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ S.Ústí nebo bankovním převodem na účet 7200005553/8040 pod VS: 300 čtvrtletně do 15-ti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Předpisy:

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Sankce:

 • Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Při porušení povinnosti nepeněžité povahy (tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny) může MěÚ uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Získání informací:

 • MěÚ - Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Odpovědná osoba:

 • Ing. Miroslava Svitáková, vedoucí odboru

Získání informací:

 • MěÚ - Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Platnost ke dni:

 • 1.9.2018
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace