Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

EVO Planá - Energie z odpadu Táborska

vloženo | 6.6.2023 14:35:12
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný úřad oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - posuzování vlivů na životní prostředí.

Město Sezimovo Ústí, jako dotčený územní samosprávní celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“. Oznamovatelem je C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČO 251 06 481.
Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zaslalo městu Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice 1, které je příslušným úřadem k posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona.


Předmětem záměru je vybudování a provozování zařízení k energetickému využití směsného komunálního odpadu a dřevního odpadu (spalovna odpadů) v provozovně Planá nad Lužnicí, které nahradí stávající technologické zařízení na výrobu energie umístěné v teplárně pod průmyslovým areálem SILON. Plánovaná kapacita zařízení je 260 t/den a 80 000 t/rok.


Do dokumentace oznámení lze po telefonické dohodě nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, oddělení životního prostředí,  č. dveří 210. Tato dokumentace oznámení záměru „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ je dostupná na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) (www.cenia.cz/eia) v rámci Informačního systému EIA (IS EIA), https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru OV2080. V souladu s § 6 odst. 6 zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje (tj. do 26. 6. 2023) na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice 1.
Ve vyjádření je vítáno Vaše doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále je žádáno, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.

 

Dokumentace oznámení záměru „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ je dostupná na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) (www.cenia.cz/eia) v rámci Informačního systému EIA (IS EIA), https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru OV2080.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace