Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Výjezd

Ostatní pomoc

Dne 25. 6. 2016 v 9.30 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier po dohodě s KOPIS HZS Jčk, na asistenci při pořádání akce Lužnická šlapka. Ve spolupráci s městskou policií řídili hasiči provoz na křižovatkách ve městě, po dobu průjezdu účastníků. Na základnu se jednotka vrátila v 10.40 hod.

Výjezd

Ostatní pomoc

Dne 20. 6. 2016 v 16.26 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier po dohodě s KOPIS HZS Jčk, na asistenci v kostele na Husově náměstí v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo, členové jednotky za pomoci lan spustili do přízemí součásti varhan a vynesli je ven z objektu do připraveného skladu. Poté se jednotka v 17.39 hod. vrátila zpět na základnu.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 4. 6. 2016 ve 22.32 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier a CAS 25 Š 706 RTHP, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc v Sezimově Ústí, sportovní hala na házené. Po příjezdu na místo události hasiči provedli průzkum a  vystřídali jednotku SDH Tábor. Poté dočerpali vodu ze zaplaveného sklepa a technického zázemí objektu sportovní haly. Na základnu se jednotka vrátila 5. 6. 2016 v 00.10 hod.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 4. 6. 2016 ve 20.16 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 Š 706 RTHP, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc v Sezimově Ústí, ul. Okružní. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a poté vyčerpala vodu ze zatopených částí objektů č.p. 262, 699, 1262. Zpět na základnu se jednotka vrátila ve 22.30 hod.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 4. 6. 2016, ve 20.15 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc v Sezimově Ústí, ul. Okružní. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a poté vyčerpala vodu ze zatopených částí objektů č.p. 388, 404, 406, 1404 a 1406. Zpět na základnu se jednotka vrátila ve 22.30 hod. 

Výjezd

Požár

Dne 1. 6. 2016 v 14.03 hod. vyjela jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na ohlášený požár objektu v Sezimově Ústí u Soukeníku..  Po příjezdu na místo, provedli hasiči průzkum a poté byla naše jednotka ponechána v záloze na místě události. Ve 14.17 hod.  byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.

DOD Planá nad Lužnicí

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice

Dne 7. 5 2016 se naše jednotka zúčastnila Dne otevřených dveří hasičské zbrojnice v Plané nad Lužnicí. Zde jsme vystavili automobilovou techniku a hasiči seznamovali zájemce z řad návštěvníků s vybavením a vystrojením.

Ohňostroj

Ostatní pomoc

Dne 6. 5. 2016  vyjela naše jednotka, na příkaz starosty města, k zajištění požárního dozoru při konání lampiónového průvodu, zakončeného ohňostrojem. Hasiči prováděli monitoring akce ze střech přilehlých objektů a po skončení akce, provedli kontrolu areálu Letního kina s ohledem na možná skrytá ohniska požáru.

Cvičení

Realizace protipovodňové hráze

Dne 16. 4. 2016 se od 7.00 do 20.00 hod. naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier zúčastnila součinnostního cvičení v Plané nad Lužnicí. Spolu s HZS Tábor, JSDH Planá nad Lužnicí a JSDH Košice realizovala  výstavbu protipovodňové linie od Sauny až po čerpací šachtu v lokalitě U řadovek. Novou metodikou stavby se podařilo 1347 metrů dlouhou protipovodňovou hráz postavit za necelé 4,5 hodiny včetně započtení časové rezervy. Ve 20.30 hod. se jedntka vrátila zpět na základnu.

Výjezd

Odchyt zvířat včetně vyhledávání

Dne 12. 3. 2016 ve 12.32 hod. vyjela jednotka na příkaz KOPIS HZS Jčk na nám. Tomáše Bati čp. 419 v Sezimově Ústí na odchyt zvířat, volně se pohybujících v areálu podniku Kovosvit MAS a.s. Po příjezdu na místo události jednotka v součinnosti s jednotkou HZS provedla odchyt zvířat. Z důvodu absence jiných možností hasiči naložili zvířata do CAS 25 DENNIS a přepravili je na statek v Sezimově Ústí I. k provizornímu ustájení. V 16.05 hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd

Únik nebezpečné látky

Dne 23. 2. 2016 v 15.45 hod. vyjela jednotka po domluvě s KOPIS HZS Jčk na žádost městské policie na odstranění ropné látky z vozovky v ul. E. Beneše v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo události, členové jednotky provedli likvidaci ropné skvrny na ploše cca 24 m2 sorbentem a poté se vrátili zpět na základnu.

SDH

VVH SDH Sezimovo Ústí

     Dne 16. ledna 2016 jsme se opět sešli na stejném místě, kde se konala Výroční valná hromada jednotky dobrovolných hasičů Města Sezimovo Ústí. Velitel jednotky Radovan Svoboda zhodnotil výsledky hasičů za minulý rok. Vyzdvihl zejména vznik nové zásahové místnosti, na které se sponzorsky podílely firmy Kovosvit MAS a.s. a VSP DATA a.s. Co se týče plánu na tento rok, máme připravené návrhy na vylepšení práce hasičů a dalším důležitým bodem je pořízení vysílaček. Vše se však bude odvíjet od finanční situace jednotky.

Jako čestní hoste se zúčastnili: místostarostka města Sezimovo Ústí Ludmila Svatková, Starosta OSH Tábor Alois Pazdera, velitel jednotky hasičů Silon s.r.o. Miroslav Soukup,  a majitelé agentury MN-Miroslav Navrátil. Dále se výroční valné hromady zúčastnili zástupci SDH Neplachov, Planá nad Lužnicí a Silon.

Hasičem roku byl vyhlášen Zdeněk Kroužek, kterému jako hlavnímu strojníkovi vděčíme za neustálou akceschopnost výjezdové jednotky. Zvláštní vyznamenání z rukou starosty OSH Aloise Pazdery převzal dlouholetý člen jednotky SDH Kovosvit a poté Sezimovo Ústí Bohuslav Váňa, za dlouhodobý přínos pro jednotku, ve formě oprav hasičského vystrojení a výzbroje..

Sponzoři akce :

Město Sezimovo Ústí                                      Kovosvit MAS a.s.

Agentura MN-Miroslav Navrátil                      Restaurace U vrby – Jaroslav Dolanský

Gastro Gold                                                    Lahůdky Tábor

Briklis spol. s r.o.                                            Jan Vichta - sound

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace