Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 19.4.2024 12:52:29 do: 15.5.2024

Záměr města pronajmout byt č. 602/15

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 602/15, o velikosti 1+1, v 2.nadzemním podlaží, čp. 602, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 18.4.2024 07:56:30 do: 23.5.2024

Dražební vyhláška – elektronická dražba

Exekutorský úřad Brno – město nařizuje dražbu spoluvlastnického podílu  ideální 1/6 nemovitých věcí v kat. území Sezimovo Ústí. Blíže viz přiložený dokument.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 16.4.2024 08:53:20 do: 30.4.2024

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 3.4.2024.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 15.4.2024 16:48:05 do: 15.5.2024

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že je od 15. 4. 2024 do 15. 5. 2024 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj  k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2024.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 11.4.2024 09:33:59 do: 27.4.2024

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro řízení

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje usnesení o ustanovení opatrovníka pro řízení pana Dominika Sokola k hájení práv ve věci návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 10.4.2024 07:50:08 do: 26.4.2024

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 830/5

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, konkrétně pozemek ev. č. 23 o výměře 298 m2. Blíže viz přiložený dokument.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 4.4.2024 10:46:26 do: 8.6.2024

Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. c) zák. č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, stanovuje starosta minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:59:05 do: 31.12.2026

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024 - 2026zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:57:20 do: 31.12.2024

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 14.8.2023 08:52:46 do: 31.12.2025

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025 DSO mikroregionu Táborsko. Blíže viz přiložený dokumentzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.6.2023 11:10:51 do: 30.6.2024

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Závěrečný účet za rok 2022

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje Závěrečný účet za rok 2022 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace