Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 26.2.2024 08:22:47 do: 13.3.2024

Závazné stanovisko - Ministerstva životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru EVO Planá - Energie z odpadu Táborska.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.2.2024 14:40:02 do: 10.3.2024

Záměr pronájmu části obecního pozemku parc. č. 830/1 – ostatní plocha/zeleň, ul. Rudé armády, LV č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 1,1 m2

Město Sezimovo Ústí svůj záměr pronájmu části obecního pozemku parc.č. 830/1 – ostatní plocha/zeleň, ul. Rudé armády, LV č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 1,1 m2, za měsíční nájemné ve výši 1.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou, s účinností od 01.03.2024, společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, IČ: 26087961, sídlem: Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.2.2024 12:23:25 do: 31.3.2024

Obecně závaná vyhláška č. 1/2024 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 14. 2. 2024 usnesením č. 5/2024/9 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v   souladu   s  §  10  písm.  d)  a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 20.2.2024 09:36:22 do: 7.3.2024

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zveřejňuje návrh o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 20.2.2024 09:28:38 do: 12.3.2024

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje elektronickou aukci na pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 350 v ul. Palackého, Táborzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 9.2.2024 11:26:40 do: 4.3.2024

Aukční vyhláška č. CTA/013A/2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje elektronickou aukci na prodej pozemků parc. č. 1012/73 a parc. č. 1012/74 v k. ú. Sezimovo Ústí.

 zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 8.2.2024 07:47:37 do: 11.3.2024

Veřejná vyhláška

Městský úřad Sezimovo Ústí, Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků, veřejnou vyhláškou oznamuje, že od 8.2.2024 do 11.3.2024 je na MěÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2023.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.2.2024 10:36:03 do: 16.3.2024

Veřejná vyhláška Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování oznamuje, že byl zpracován návrh 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje pro veřejné projednávání, které proběhne v pátek 8. března 2024 od 14:00 v hlavní budově KÚ.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 6.2.2024 11:22:23 do: 13.3.2024

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 1113/27

Záměr města pronajmout byt č. 1113/27, o velikosti 1+0, v 6.nadzemním podlaží, čp. 1113, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:59:05 do: 31.12.2026

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024 - 2026zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:57:20 do: 31.12.2024

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 14.8.2023 08:52:46 do: 31.12.2025

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025 DSO mikroregionu Táborsko. Blíže viz přiložený dokumentzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.6.2023 11:10:51 do: 30.6.2024

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Závěrečný účet za rok 2022

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje Závěrečný účet za rok 2022 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace