Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 21.5.2021 07:46:00
Dělení nebo scelování pozemků

Odbor:

 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a živ. prostředí a dopravy

Název:

 • Dělení nebo scelování pozemků

Popis:

 • Prodej nebo koupě pozemků (převod pozemků), zaměření stavby, kde dochází k dělení nebo scelování pozemků

Oprávněn:

 • ten, kdo prokáže vlastnické nebo jiné právo

Podmínky:

 • práv. osoba, fyz. osoba - podnikatel, fyz. osoba

Zahájení řešení:

 • podáním žádosti o souhlas se změnou hranic pozemků

Organizační útvar:

 • oddělení stavebního úřadu

Pracovník:

 • všichni odborní referenti stavebního úřadu

Adresa:

 • MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21

Telefon:

 • 381 201 140, 381 20 11 42, 381 201 118

Potřebné doklady:

 • výpis z Katastru nemovitostí, snímek z KN mapy, 2x geometrický plán (z toho min.1x originál), usnesení zastupitelstva, vyjádření dotčených orgánů apod.

Potřebné formuláře:

 • žádost (níže v příloze)

Poplatky a úhrada:

 • bez poplatku, v případě rozhodnutí 1000,-Kč, zaplatit na pokladně MěÚ, nebo na číslo účtu 7200005553/8040, var. symbol 600

Lhůty pro vyřízení:

 • 30 dnů - souhlas, 60-90 dnů - rozhodnutí

Postup dle předpisu:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územ. plánování a staveb. řádu, v platném znění, vyhl. 503/2006 Sb. v platném znění

Opravné prostředky:

 • obvykle není správním rozhodnutím, ve složitých případech, kdy je vydáno rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků se lze odvolat, případně se obnoví řízení

Získání informací:

 • MěÚ - odd. územního plánování a živ. prostředí a dopravy

Odpovědná osoba:

 • vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

 • 1.1.2018
Žádost o souhlas s návrhem na rozdělení, scelování pozemků
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o souhlas s návrhem na rozdělení, scelování pozemků
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace