Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 24.9.2022 19:41:43 do: 31.10.2022

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako registrační úřad, ve smyslu ust. § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstva obce. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.9.2022 15:13:11 do: 8.10.2022

Výzva - pro vlastníky nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby - viz seznam Nedostatečně identifikovaní vlastnícizodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.9.2022 15:00:43 do: 8.10.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka el. energie - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.9.2022 10:22:19 do: 30.9.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 7. 9. 2022 usnesením č. 57/2022/22 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v   souladu s § 10  písm.  d)  a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 8.9.2022 12:33:55 do: 25.9.2022

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Sezimovo Ústí pro účely voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky v souladu s ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ust. § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů,  zveřejňuje informaci o době a místě konání voleb v obci.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 6.9.2022 12:27:33 do: 26.9.2022

Záměr města pronajmout byt č. 610/06

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 610/06, o velikosti 2+1, ve 3. nadzemním podlaží, čp. 610, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 6.9.2022 12:26:27 do: 26.9.2022

Záměr města pronajmout byt č. 494/25

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 494/25, o velikosti 1+1, ve 4. nadzemním podlaží, čp. 494, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 6.9.2022 10:17:51 do: 6.10.2022

Dražební vyhláška

V souladu s ust. § 336c odst. 3 o.s.ř., zveřejňujeme dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 31.8.2022 15:45:22 do: 25.9.2022

Pozvánka na školení

Starosta města v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) a ust. § 15 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. d) a ust. § 14c odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, v rámci voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí o termínu povinného školení. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.8.2022 13:24:31 do: 25.9.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Starosta města v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) a ust. § 15 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. d) a ust. § 14c odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, v rámci voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, svolává první zasedání okrskových volebních komisí. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 9.8.2022 10:59:52 do: 25.9.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta města Sezimovo Ústí pro účely voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů,  poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků.

 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 9.8.2022 10:07:18 do: 25.9.2022

Oznámení o losování pořadí volebních stran

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako pověřený obecní úřad,  v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen  „zák. o volbách do zastupitelstev obcí“) a v souvislosti s ust. § 7 vyhl. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák. o volbách do zastupitelstev obcí, oznamuje, že proběhne losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku.  zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 4.8.2022 13:04:51 do: 25.9.2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Městský úřad Sezimovo Ústí jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), projednal a přezkoumal v souladu s ustanovením § 23 zákona o volbách do zastupitelstev obcí odevzdané kandidátní listiny volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí Košice, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a vydal tato rozhodnutí:zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 22.7.2022 18:07:41 do: 25.9.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starosta města Sezimovo Ústí pro účely voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů,  stanovujie minimální počet členů okrskové volební komise.

 

 

 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.6.2022 16:12:59 do: 25.9.2022

Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2022

Starosta města Sezimovo Ústí pro účely voleb do zastupitelstva obce v souladu s ust. § 27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, zveřejňuje seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích.

 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.6.2022 16:11:25 do: 25.9.2022

Počet podpisů na peticích

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako registrační úřad, v souladu s ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, zveřejňuje  potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů, které musí být připojeny ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.6.2022 16:10:54 do: 25.9.2022

Podání kandidátních listin

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako pověřený obecní úřad, ve smyslu ust. § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, zveřejňuje v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kanadidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.11.2021 10:47:51 do: 31.12.2022

Informace k vyžádání si existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace