Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 19.10.2021 15:14:56 do: 1.11.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Plané nad Lužnicí, dle přílohy.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.10.2021 15:13:52 do: 4.11.2021

Oznámení - pokračování v zahájeném společném územním a stavebním řízení

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, oznamuje pokračování v zahájeném společném územním a stavebním řízení na stavbě s názvem "Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou, rekonstrukce vodovodu a kanalizace".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.10.2021 10:03:18 do: 31.10.2021

Výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 13. 10. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.10.2021 14:36:10 do: 29.10.2021

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu v ulici K. H. Borovského, před domem č. p. 506.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.10.2021 14:35:05 do: 9.11.2021

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje elektronickou aukci na prodej pozemkové parcely č. 619/1 v k. ú. Čelkovice.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.10.2021 14:29:56 do: 26.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Průmyslové ulici č. p. 637, 655, 634, 654, 1095, 1068, 1069 a 1070 dne 26. 10. od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.10.2021 15:50:02 do: 20.10.2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba, svolává 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na středu 20. října 2021 od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2021 11:15:21 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.5.2021 11:04:04 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace