Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.12.2019 10:41:33 do: 18.12.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města​, které se koná dne 18. 12. 2019 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.12.2019 14:47:05 do: 30.12.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent stavebního úřaduzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.12.2019 14:45:19 do: 30.12.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení stavebního úřaduzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.12.2019 15:09:05 do: 20.12.2019

Tržní řád

Město Sezimovo Ústí vydává Nařízení č. 1/2019 - Tržní řádzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.12.2019 14:51:20 do: 19.12.2019

Opatření obecné povahy - udělení výjimky k lovu bobra evropského

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správní orgán, zveřejňuje návrh změny opatření obecné povahy č. 1/2015.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.12.2019 14:50:48 do: 19.12.2019

Záměr města uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě se společností Centes

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr zavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne 29. 3. 2000 se společností Centes.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.12.2019 21:10:37 do: 18.12.2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2020

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 17.12.2019 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dne 18.12.2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.11.2019 11:16:13 do: 8.1.2020

Záměr města pronajmout byt č. 638/21

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 638/21, o velikosti 1+1, v 5. nadzemním podlaží, č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.11.2019 11:14:47 do: 8.1.2020

Záměr města pronajmout byt č. 602/01

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 602/01, o velikosti 1+1, v 1. nadzemním podlaží, č. p. 602, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.10.2019 12:56:12 do: 16.12.2019

Upozornění spol. E.on Distribuce a.s. na potřebu ořezu dřevin

Na žádost spol. E.on Distribuce a.s. se zveřejňuje výzva této společnosti vlastníkům či uživatelům pozemků se dřevinami, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení, k provedení ořezu nebo případnému kácení těchto dřevin. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.9.2019 09:29:55 do: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2019 09:35:35 do: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2019 12:32:06 do: 30.6.2020

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace