Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 26.7.2021 15:35:00 do: 18.8.2021

Záměr města pronajmout byt v DPS č. 1500/1.1

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt v Domě s pečovatelskou službou č. 1500/1.1, o velikosti 2+kk, v 1. nadzemním podlaží, čp. 1500, ulice K Hájence, 391 02 Sezimovo Ústí. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.7.2021 12:52:01 do: 5.8.2021

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise ze dne 21. 7. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.7.2021 13:32:57 do: 5.8.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Táborské ulici č. p. 802, 599, č. o. 49 a v Lužnické ulici č. p. 802 dne 5. 8. od 8:00 do 12:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.7.2021 13:29:48 do: 6.8.2021

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulicích Rudé armády, Okružní, Dukelská, Budějovická, K Hájence, Průmyslová, Lipová, Wolkerova, Pionýrů, 9. května, Sokolovská, náměstí Tomáše Bati a Švermova.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2021 12:55:06 do: 4.8.2021

Záměr města pronajmout část pozemku č. parc. 368/8

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku č. parc. 368/8, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 35 m2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.7.2021 08:39:17 do: 1.8.2021

Nařízení rady města č. 1/2021 - Tržní řád

Rada města Sezimovo Ústí vydává Nařízení č. 1/2021 - Tržní řád, které nabývá účinnosti dnem 17.07.2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.7.2021 14:19:18 do: 25.8.2021

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. p. 610

Záměr města pronajmout nebytový prostor Dukelská č. p. 610, o velikosti 69 m2, ulice Dukelská č. p. 610, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 1.7.2021 14:05:52 do: 13.8.2021

Příjem žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou

Město Sezimovo Ústí oznamuje, že obnovuje přijímání žádostí o pronájem podporovaných bytů velikosti 1 + kk v Domě s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2021 11:15:21 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.5.2021 11:04:04 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace