Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 24.11.2020 15:17:35 do: 3.12.2020

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba, svolává 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 3. prosince od 10:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.11.2020 12:52:11 do: 8.12.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 12. od 8:00 do 16:00 hodin.

Vypnutá oblast je v příloze.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.11.2020 19:29:58 do: 10.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.11.2020 19:26:16 do: 10.12.2020

Návrh rozpočtu r. 2021zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 18.11.2020 14:42:33 do: 4.12.2020

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vydává společné povolení na stavbu: Stavební úprava ulice Hromádkova - Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.11.2020 16:16:28 do: 4.12.2020

Záměr prodeje pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemku č. parc. st. 2306 – zastavěná plocha a nádvoří.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.11.2020 16:55:46 do: 30.11.2020

omezení úředních hodin

Z důvodu nařízení opatření proti koronaviru s platností od 12.10.2020  platí pro MěÚ Sezimovo Ústí tyto úřední hodiny:

Pondělí:   
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Středa:
8:00 - 9:00
13:00 - 17:00zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.11.2020 16:02:34 do: 25.11.2020

Záměr pachtu části pozemku č. parc. 830/5 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr pachtu části pozemku parc. č. 830/5, konkrétně pozemek ev. č. 32 a ev. č. 33 - zahrádky v ul. Rudé armády.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.11.2020 16:02:14 do: 25.11.2020

Záměr převodu práv a povinností z nájemní smlouvy

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr převodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2008, jejíž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 830/5, konkrétně pozemek ev. č. 10 - zahrádka v ul. Rudé armády.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.11.2020 11:17:10 do: 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.10.2020 12:56:14 do: 30.11.2020

407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 13:12:10 do: 31.12.2020

Žádost praktických lékařů

Praktičtí lékaři, provozující své ordinace v Sezimově Ústí, žádají pacienty, aby omezili návštěvy ordinací a komunikaci řešili telefonicky. Provádění odběrů, preventivních prohlídek a jiných podobných úkonů je dočasně odloženo.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace