Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 7.5.2021 14:21:14 do: 23.5.2021

Záměr pronájmu pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku č. parc. 217/135, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.5.2021 11:19:09 do: 21.5.2021

Záměr prodeje pozemků

Město Sezimovo Ústí zvěřejňuje svůj záměr prodeje pozemků parc. č. 185/91 a parc. č. 185/96 a částí pozemku parc. č. 185/27, obec a k. ú. Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.5.2021 11:17:28 do: 19.5.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1111/12

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1111/12, o velikosti 1+0, v 2. nadzemním podlaží, ulice Průmyslová č, p. 1111, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.5.2021 11:16:47 do: 19.5.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1111/50

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1111/50, o velikosti 1+0, v 7 nadzemním podlaží, ulice Průmyslová č. p. 1111, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.5.2021 13:15:43 do: 20.5.2021

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Švehlova.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.5.2021 18:11:09 do: 24.5.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městské středisko kultury a sportuzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.5.2021 14:44:19 do: 3.6.2021

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. zveřejňuje porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.4.2021 10:37:59 do: 17.5.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent oddělení Stavebního úřadu na odboru Stavebního úřadu, územního plánování, dopravy a životního prostředí Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.4.2021 10:33:24 do: 17.5.2021

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Žižkova.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.4.2021 08:27:00 do: 0.0.0000

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.4.2021 07:43:48 do: 19.5.2021

Záměr města pronajmout byt č. 627/02

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 613/02, o velikosti 2+1, v 2. nadzemním podlaží, Školní náměstí č. p. 627,Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.4.2021 07:42:00 do: 19.5.2021

Záměr města pronajmout byt č. 613/02

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 613/02, o velikosti 2+1, v 2. nadzemním podlaží, ulice Dukelská č. p. 613, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.4.2021 07:40:30 do: 19.5.2021

Záměr města pronajmout byt č. 491/05

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 491/05, o velikosti 2+1, v 3. nadzemním podlaží, ulice Lipová č. p. 491, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.4.2021 10:32:24 do: 11.5.2021

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2013 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a dále místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu oznamuje, že písemnost Rozhodnutí společné povolení č. j. MěÚ SÚ/2819/2021 ze dne 30.3.2021, jejímž příjemcem je pan Libor Vondruška, Berlínská 2750/4, 390 05 Tábor, je uložena v kanceláři č. 201 stavebního úřadu MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.4.2021 14:04:52 do: 26.5.2021

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že jsou od 26. 4. 2021 do 26. 5. 2021 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a na internetových stránkách Finanční správy České republiky k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitých věcí na rok 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2021 16:27:48 do: 11.5.2021

Sčítání 2021 - prodloužení lhůty pro online sčítání

Informujeme občany, že online sčítání 2021 bylo prodlouženo do 11. 5. 2021. Více informací k online i listinnému sčítání naleznete v přiloženém dokumentu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.3.2021 16:45:43 do: 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů

Český statistický úřad oznamuje, že bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů.

 

V období 27. 3. - 9. 4. bude probíhat online sčítání prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

 

Kdo nebude sečten online, má zákonnou povinnost v období 17. 4. - 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuci listinného formuláře zajistí sčítací komisaři. Seznam sčítacích obvodů, seznam sčítacích komisařů vč. čísel jejich průkazů bude zveřejněn 6. 3. 2021. Formuláře se budou odevzdávat na kontaktních místech nebo v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty. Odeslání bude zdarma.

 

Podrobnější informace budou poskytovat kontaktní místa (v Sezimově Ústí je kontaktním místem pobočka České pošty na náměstí T. Bati 664 v Sezimově Ústí II.). Další kontaktní místa jsou zveřejněna v příloze.

 

Pomoc s vyplněním formuláře bude zajišťovat informační linka 840 30 40 50.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace