Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 9.4.2020 12:11:36 do: 27.4.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí v souladu s přísl. ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Vedoucí Odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Sezimovo Ústí
 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.4.2020 11:27:49 do: 31.5.2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského krtaje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárůzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.4.2020 16:59:36 do: 24.4.2020

Volný byt 1+kk v Domě s pečovatelskou službou k pronájmu

Město Sezimovo Ústí oznamuje, že přijímá žádosti o pronájem podporovaného bytu o velikosti 1 + kk v Domě s pečovatelskou službou, K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí.
Zájemci mohou své žádosti zasílat poštou nebo je osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. Příjem žádostí končí 24. 4. 2020 v 11 hodin. Dříve doručené žádosti o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou budou zařazeny do pořadníku zájemců o nájem.
Žádosti, formuláře a úplné znění Pravidel pro výběr nájemců podporovaných bytů 1 + kk jsou k dispozici na webu města, na podatelně a u pečovatelek. V případě potřeby informace k Pravidlům a pomoc při vyplňování formulářů poskytneme na telefonu: 381 201 136, 733 164 138 a e-mailu: l.svatkova@sezimovo-usti.czzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.4.2020 16:23:01 do: 24.4.2020

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr:

převodu práv a povinností ze smlouvy pachtovní ze dne 23. 12. 2015 ve znění smlouvy o postoupení smlouvy ze dne 31. 10. 2016, jejichž je předmětem je pacht pozemku parc. č. st. 412, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 196, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 412, ulice: Samota, adresní místo. Samota č. p. 196, pozemku parc. č. 301/3, o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: jiná plocha, část pozemku parc. č. 305/6, o výměře cca 1200 m2, trvalý travní porost a vrtaná studna a k ní náležící hydrosystém restaurace Kozí hrádek, vše zapsané na LV č. 5461, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně příslušenství a všech součástí, ze: společnosti IDEA CzechPrague s.r.o., IČ: 05315077, sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na společnost: CZ idea Prag s.r.o., IČ: 09057277, sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.3.2020 10:28:57 do: 31.5.2020

Ochranné roušky

Občané, kteří si nemohou sami či za pomoci svých blízkých zabezpečit ochrannou roušku a musí se pohybovat na veřejných prostorech, se mohou obrátit na sociální pracovnici MěÚ Bc. Benákovou, tel. 734 265 659, mail. v.benakova@sezimovo-usti.cz.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.3.2020 10:52:41 do: 11.4.2020

Záměr prodeje bytu č. 622/24 v ulici Dukelská, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytu č. 622/24, o velikosti 2+1, v ulici Dukelská, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 364/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 615.425 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.3.2020 08:57:58 do: 31.12.2020

Změna v omezení vstupu do prodejen

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů nad 65 let a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin.

Toto nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.3.2020 16:48:28 do: 30.6.2020

Zápis do 1. tříd ZŠ

Informace o opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Termín pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce: 1.4. – 30.4.2020

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.3.2020 08:31:26 do: 31.12.2020

Nařízení k zajištění koordinace zajištění poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.3.2020 08:16:51 do: 31.12.2020

OMEZENÍ PROVOZU MHD

Na základě vyhlášeného omezení pohybu osob z důvodu šíření koronaviru COVID-19 dochází s platností od pondělí 23. 3. 2020 k mimořádnému zavedení prázdninového - letního provozu MHD a tedy k částečnému omezení. Nebudou v provozu linky č. 12 a 14, dojde k částečné redukci spojů na lince č.10 a další dílčí změny se týkají i některých dalších linek. Prázdninové - letní jízdní řády najdete na zastávkových jízdních řádech vždy v jejich pravé části ve sloupci nazvaném „Pracovní den – omezení dopravy MHD od 1. července do 31. srpna“.
Sobotní a nedělní provoz se nemění.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.3.2020 21:26:48 do: 30.9.2020

Změna v omezení vstupu do prodejen

Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7:00 a 9:00.

Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 18.3.2020 18:24:40 do: 31.12.2020

Zákaz vycházení bez roušky

Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné pokrývky nosu a úst, který má platit od půlnoci 18. 3. 2020.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 18.3.2020 12:18:54 do: 31.12.2020

Město Sezimovo Ústí vyzývá občany, především seniory nad 65 let. Pokud to není nezbytně nutné, vyhýbejte se, prosím, bližšímu kontaktu s dalšími osobami. Na veřejně přístupných místech mějte vždy ústa a nos kryty rouškou, šátkem nebo čímkoliv, co chrání Vás a Vaše okolí! Dbejte na zvýšenou hygienu rukou. Buďte laskaví a ohleduplní vůči sobě i ostatním, dodržujte odstup 2 m.
Starší a nemocní občané by se v případě potřeby měli obrátit na své blízké nebo na městský úřad.
Město Sezimovo Ústí nabízí osobám, které se nacházejí na území města a dosáhly min. věku 65 let a/nebo se nacházejí v karanténě a/nebo jsou zdravotně handicapovány, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
Můžete se obrátit na sociální pracovnici MěÚ Sezimovo Ústí na tel. 734 265 659 nebo e-mail: v.benakova@sezimovo-usti.cz. Bližší informace jsou také k dispozici na webu města a elektronických úředních deskách.
Děkujeme. Společně to zvládneme!

PRAVIDLA POMOCI PRO SENIORY A OSOBY V KARANTÉNĚ
1. Město Sezimovo Ústí nabízí osobám, které se nacházejí na území města a dosáhly min. věku 65 let a/nebo se nacházejí v karanténě a/nebo jsou zdravotně handicapovány, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
a) Pomoc bude poskytována pouze na území města Sezimovo Ústí a v pracovní dny.
b) Občané se mohou o pomoc obrátit na tel. 734 265 659 nebo e-mail: v.benakova@sezimovo-usti.cz.
c) Pomoc budou zajišťovat zejména zaměstnanci města Sezimovo Ústí.
d) Pomoc při zvládání základních životních potřeb mimo nákupu a donášky základních potravin, drogistického zboží a léků bude poskytována za standardních podmínek poskytování pečovatelské služby.
e) Pomoc ve formě nákupu a donášky základních potravin, drogistického zboží a léků bude poskytována do výše 500 Kč na jeden nákup v jednom dni, přičemž maximální počet nákupů v jednom týdnu nepřekročí 3 nákupy.
f) Při předání zboží a úhrad bude postupováno s nejvyšší ohleduplností, a to jak ze strany poskytovatele pomoci, tak ze strany občanů.
g) Pomoc bude poskytována pouze po dobu nouzového stavu.
h) Pomoc nákupu a donášky základních potravin, drogistického zboží a léků bude bezúplatná, cenu zboží a služeb hradí příjemce (objednatel).
i) Objednávky budou přijímány telefonicky či e-mailem na výše uvedené kontakty Po-Pá od 8:00 hod. do 15:00 hod. s tím, že objednávka bude vyřízena nejpozději následující pracovní den.
j) Pomoc bude poskytována zejména za předpokladu, že pomoc nemohou zajistit příbuzní a jiné blízké osoby žadatele.
2. Stávající uživatelé pečovatelské služby Sezimovo Ústí budou osvobozeni od úhrady poplatku za běžné i velké nákupy a za pochůzky typu vyzvednutí receptu u lékaře a vyzvednutí léků z lékárny, a to po dobu trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 22:40:39 do: 31.12.2020

Zpřísnění hygienických opatření v autobusech COMETT PLUS, spol. s r. o.

Dopravce z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou apod)

 

Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí:

Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)

Cestující nebudou odbaveni řidičem (JÍZDNÉ ZDARMA)

Děkujeme za pochopení a za dodržování nařízených pravidel.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 13:12:10 do: 31.12.2020

Žádost praktických lékařů

Praktičtí lékaři, provozující své ordinace v Sezimově Ústí, žádají pacienty, aby omezili návštěvy ordinací a komunikaci řešili telefonicky. Provádění odběrů, preventivních prohlídek a jiných podobných úkonů je dočasně odloženo.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 12:09:05 do: 31.12.2020

Přerušení provozu mateřských škol

Rada města rozhodla po důkladném vyhodnocení stávající situace a obsazenosti mateřských škol ve městě tak. že s účinností od 17.3.2020 bude provoz všech tří mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí přerušen, a to až do odvolání.

Zároveň je město Sezimovo Ústí připraveno v případě naléhavé potřeby zřídit a zajistit provoz dětské skupiny. Požadavek na její zřízení by rodiče měli směřovat na ředitele jednotlivých MŠ.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 09:41:01 do: 31.12.2020

Opatření vlády - zákaz volného pohybu

Vláda s účinností ode dne 16. března do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými a další viz přílohyzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 09:40:01 do: 31.12.2020

Opratření vlády ke kontrole hranic

Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavuzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.3.2020 07:08:16 do: 0.0.0000

Rozhodnutí o uzavření obchodů

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14.3. 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Opatření má trvat do úterý 24. března 06:00. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služebzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.3.2020 13:32:37 do: 0.0.0000

Uzavření denního stacionáře

Oznamujeme, že bude s platností od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen Denní stacionář Sezimovo Ústí.

Bližší informace sdělí pracovnice stacionáře 605 359 317 nebo sociální pracovnice, Bc. Veronika Benáková 734 265 659.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.3.2020 09:49:05 do: 30.4.2020

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.3.2020 08:11:14 do: 31.12.2020

Uzavření tržiště

Z důvodu nařízení vlády o zákazu hromadných akcí se nebudou do odvolání konat pravidelné páteční trhy ve městě.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.3.2020 15:24:23 do: 31.12.2020

Zákaz hromadných akcí

Všechny kulturní, společenské, náboženské, spolkové, taneční akce, trhy apod. jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob se s účinností ode dne 10.3.2020 od 18:00 hod. zakazují, až do odvolání, a to na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.3.2020 15:22:16 do: 31.12.2020

Uzavření základních, středních a vysokých škol

Základní a střední školy jsou s účinností od 11.3.2020 uzavřeny, a to na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Provoz mateřských škol zůstává zatím bez omezení.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.3.2020 09:31:19 do: 15.5.2020

Přechodná úprava provozu z důvodu blokového čištění ulic

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v Sezimově Ústí I. a Sezimově Ústí II.

Doba trvání omezení je od 23. 3. 2020 do 15. 5. 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2019 12:32:06 do: 30.6.2020

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny

městský úřad

PONDĚLÍ 8:00 - 11:00
STŘEDA 14:00 - 17:00

Czech POINT

PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace