Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 26.2.2021 11:17:56 do: 14.3.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Město Sezimovo Ústí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.2.2021 11:11:26 do: 15.3.2021

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení stavby "Planá nad Lužnicí - Lokalita Soukeník", Nové vodohospodářské sítě pro stavební parcely Planá nad Lužnicí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.2.2021 10:27:37 do: 12.3.2021

ZMĚNA: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy oznamuje, že přerušení dodávky elektrické energie v oblasti Průmyslová ulice č. p. 1181 v Plané nad Lužnicí, NEPROBĚHNE dne 9. 3. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin, ALE DNE 12. 3. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.2.2021 07:25:09 do: 17.3.2021

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. p. 610

Pronájem nebytového prostoru - ulice Dukelská čp. 610, Sezimovo Ústí o celkové ploše 69 m2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.2.2021 14:55:36 do: 26.3.2021

Výroční zpráva dle z. č. 106/1999 Sb. za r. 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.2.2021 15:30:46 do: 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů

Český statistický úřad oznamuje, že bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů.

 

V období 27. 3. - 9. 4. bude probíhat online sčítání prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

 

Kdo nebude sečten online, má zákonnou povinnost v období 17. 4. - 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuci listinného formuláře zajistí sčítací komisaři. Seznam sčítacích obvodů, seznam sčítacích komisařů vč. čísel jejich průkazů bude zveřejněn 6. 3. 2021. Formuláře se budou odevzdávat na kontaktních místech nebo v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty. Odeslání bude zdarma.

 

Podrobnější informace budou poskytovat kontaktní místa (v Sezimově Ústí je kontaktním místem pobočka České pošty na náměstí T. Bati 664 v Sezimově Ústí II.). Další kontaktní místa jsou zveřejněna v příloze.

 

Pomoc s vyplněním formuláře bude zajišťovat informační linka 840 30 40 50.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.2.2021 15:29:29 do: 12.4.2021

Vyhlášení konkursních řízení

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů / ředitelek následujících škol a školských zařízení:

1. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40,

2. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688,

3. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648,

4. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.2.2021 15:20:42 do: 10.3.2021

Provádění prací v komunikaci Jana z Ústí

Společnost ČEVAK a.s. oznamuje zahájení prací v komunikaci Jana z Ústí z důvodu zjištěné poruchy.

Komunikace bude uvedena do původního stavu dne 30. 4. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.2.2021 10:15:55 do: 28.2.2021

Oprava výsledku výběrového řízení z Bytové komise ze dne 10. 2. 2021

"Na základě upozornění pana M.T., Tábor, který žádal o byt č. 638/33 a byl omylem zařazen do výběrového řízení na byt č. 638/24 bylo upraveno pořadí u bytů č. 638/24 a 638/33. Nově je vítězem výběrového řízení na pronájem bytu č. 638/24 uchazeč P.J,, Sezimovo Ústí (původně 2. v pořadí). Ve výběrovém řízení na pronájem bytu č. 638/33 se nemění vítěz. Žadatel M.T., Tábor se zařadil na 3. místo."

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.2.2021 17:08:49 do: 5.3.2021

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Město Tábor, Odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu na náměstí Tomáše Bati a v ulici Pionýrů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.2.2021 08:11:29 do: 8.3.2021

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej pozemku pp. č. 832/3 v katastrálním území Choustník.

Začátek aukce je dne 9. 3. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.2.2021 08:08:21 do: 4.3.2021

Dražební vyhláška

Soudní exekutor JUDr et Mgr. Jiří Lekovjan, LL.M., vydává dražební vyhlášku.

Dražba se uskuteční dne 11. 3. 2021. Předmětem dražby je zahrada parc. č. 217/298.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.2.2021 15:58:24 do: 17.3.2021

Veřejná vyhláška

Městský úřad Sezimovo Ústí oznamuje, že je ve dnech 15.02. - 17.03.2021 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MěÚ SÚ/1482/2021, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.2.2021 13:13:41 do: 1.3.2021

Dodatek k dražební vyhlášce

Rexim reality zveřejňují Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce č. j. 767DDE2021zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.2.2021 13:02:56 do: 28.2.2021

Výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů z jednání Bytové komise dne 10. 2. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.1.2021 15:00:40 do: 30.4.2021

Upozornění všem chovatelům drůbeže a ptáků v Sezimově Ústí

V k.ú. Dlouhá Lhota u Tábora byl potvrzen výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Státní veterinární správa pro Jihočeský kraj k zamezení šíření této nemoci vydala Nařízení (celé znění viz příloha), které se týká i chovatelů v Sez. Ústí, které se nachází v tzv. pásmu dozoruzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.12.2020 08:27:45 do: 28.2.2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 511, 512, 513 o změně krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace