Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 21.10.2019 16:35:15 do: 6.11.2019

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Lipová

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu na komunikaci v ulici Lipová, která spočívá v umístění a osazení svislých dopravních značek.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.10.2019 16:32:27 do: 6.11.2019

Usnesení - dražební vyhláška

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku a dražba vozu Škoda Octavia.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.10.2019 12:56:12 do: 16.12.2019

Upozornění spol. E.on Distribuce a.s. na potřebu ořezu dřevin

Na žádost spol. E.on Distribuce a.s. se zveřejňuje výzva této společnosti vlastníkům či uživatelům pozemků se dřevinami, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení, k provedení ořezu nebo případnému kácení těchto dřevin. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.10.2019 07:47:26 do: 29.10.2019

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - společné povolení na stavbu: Novostavba parkoviště - ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vydává společné povolení na stavbu parkoviště v ulici Rudé armády.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.10.2019 13:12:47 do: 18.11.2019

Veřejná vyhláška - Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje oznamuje, že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.9.2019 09:29:55 do: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.9.2019 14:15:43 do: 30.10.2019

Výběrové řízení na pronájem NP čp. 610

Záměr města pronajmout nebytový prostor čp. 610, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí o celkové ploše 69 m2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.9.2019 13:46:39 do: 7.11.2019

Výběrové řízení na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 664

Záměr města pronajmout část nebytových prostor v budově čp. 664 na nám. Tomáše Bati, Sezimovo Ústí (2. NP, bývalé prostory Policie ČR) -  celková plocha 48,5 m2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.9.2019 16:34:06 do: 23.10.2019

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 18. 9. 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2019 09:35:35 do: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2019 12:32:06 do: 30.6.2020

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace