Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 12.7.2024 13:01:59 do: 21.9.2024

Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zák. č.  130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, stanovuje starosta města minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 10.7.2024 08:50:22 do: 26.7.2024

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích  v ulici Dukelská, Lipová, Pionýrů, Rudé armády a Táboritů.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 10.7.2024 08:47:25 do: 26.7.2024

Veřejná vyhláška Jihočeského kraje

Oznamuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání 20. 06. 2024 usnesením č. 216/2024/ZK-34  vydalo 13. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 1.7.2024 09:18:04 do: 22.7.2024

Záměr prodeje části pozemku

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje části pozemku parc.č. 217/206, druh pozemku: zahrada, o výměře 11 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v rozsahu Geometrického plánu č. 3099-433_2024, vyhotoveným Geodetickou kanceláří GK Dvořáček s.ro., sídlem: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, viz příloha, za kupní cenu ve výši 1.685 Kč/m2.

 zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 28.6.2024 09:09:46 do: 30.6.2025

Závěrečný účet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný účet za rok 2023.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 25.6.2024 14:20:17 do: 24.7.2024

Záměr města pronajmout byt č. 627/27

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. p. 627/27, o velikosti 2+1, v 4.nadzemním podlaží, č.p. 627, ulice Školní nám.,  Sezimovo Ústí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 20.6.2024 12:19:32 do: 22.7.2024

Dražební vyhláška

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - 4 - elektrická koloběžka 1 ks a 3.000 Kč.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:59:05 do: 31.12.2026

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024 - 2026zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:57:20 do: 31.12.2024

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 14.8.2023 08:52:46 do: 31.12.2025

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025 DSO mikroregionu Táborsko. Blíže viz přiložený dokumentzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace