Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 22.1.2020 09:56:36 do: 6.2.2020

Záměr uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s Tělovýchovnou jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zvěřejňuje záměr uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 9. 4. 2010 s Tělovýchovnou jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 005 12 419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, kterým bude u budovy na pozemku parc.č.st. 588 k.ú. Sezimovo Ústí doplněno číslo popisné 1248.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.1.2020 09:56:25 do: 6.2.2020

Záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Tělovýchovnou jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zvěřejňuje záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 11. 10. 2005 s Tělovýchovnou jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 005 12 419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, kterým bude nájem prodloužen do 9. 4. 2030, předmět nájmu rozšířen o část pozemku parc.č. 199/8 o výměře části cca 3.800 m2 k.ú. Sezimovo Ústí a upraven zákres pronajímané plochy části pozemku parc.č. 199/4 k.ú. Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.1.2020 08:41:44 do: 16.2.2020

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 15. 1. 2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.1.2020 08:25:34 do: 12.2.2020

Záměr města pronajmout byt č. 494/23

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 494/23, o velikosti 1+1, v 3.nadzemním podlaží, č.p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 08:24:33 do: 11.3.2020

Usnesení - dražební vyhláška

Elektronická dražba podílu rodinného domu č. p. 950 se koná dne 11. 3. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2019 12:32:06 do: 30.6.2020

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace