Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 10.7.2023 14:16:52
Dotaz ze dne 15.05.2023

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 15.05.2023 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Žádám o poskytnutí informace, na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, k jakému účelu byla zkolaudována stavba "Sauna" v areálu TJ Sokol Planá nad Lužnicí.

Odpověď:

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu obdržel dne 15.05.2023 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete informaci, k jakému účelu byla zkolaudována stavba „Sauna“ v areálu TJ Sokol Planá nad Lužnicí (dále jen „sauna“).

K Vaší žádosti obecně sdělujeme, že účel užívání stavby, resp. „druh“ zkolaudované stavby lze seznat z kolaudačního rozhodnutí k předmětnému objektu. Kolaudační rozhodnutí by měl mít k dispozici především vlastník objektu, popř. jeho právní nástupce/i. Kolaudační rozhodnutí by se taktéž mělo nacházet v některém z archivů (podle subjektu – orgánu veřejné správy, který předmětné kolaudační rozhodnutí vydal). S ohledem na skutečnost, že sauna je objektem, jenž byl vystaven před téměř 50 lety (a následně také zkolaudován), a jednalo se zřejmě v té době o majetek státu, nebyl tento objekt povolován a ani kolaudován Městským úřadem/stavebním úřadem v Sezimově Ústí (působnost ONV v Táboře odbor výstavby). Přesto, pro úplnost k možnosti podat žadateli relevantní informaci, bylo do archivu zdejšího stavebního úřadu pečlivě nahlédnuto a ověřeno, že se zde předmětná kopie kolaudačního rozhodnutí, resp. celý spis Sauny, skutečně nenachází.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace