Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 7.2.2024 16:29:27
Dotaz ze dne 01.01.2024

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 01.01.2024 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

- územní rozhodnutí o změně vlivu na užívání stavby na území

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, ozměně vlivu užívání stavby na území

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení

- stavební ohlášení

- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu

- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedenýh dokumentů 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2023 do 31.12.2023 týkající se pouze pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

Z výše uvedených rozhodnutí žádáme alespoň o tyto informace:

- identifikaci žadatele 

- identifikaci stavby

- lokalizaci stavby

- druh rozhodnutí

- datum vydání

Odpověď: 

Žadateli byly požadované informace odeslány ve formě jednoduchého přehledu.

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace