Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Kamerový systém

Orgány města dlouhodobě sledují a vyhodnocují bezpečnostní problémy města. V roce 2005 město Sezimovo Ústí požádalo Okresní ředitelství PČR o doporučení do programu Partnerství 2006 a v roce 2006 získalo dotaci na vybudování „Městského kamerového dohlížecího systému“ (MKDS).

Od vybudování a následného využívání MKDS si slibujeme, že v dohlížených lokalitách poklesne závadová činnost, že bude objasněno více trestných činů a dopravních nehod a že dojde i k lepší koordinaci práce strážníků městské policie díky přehledu o dění ve městě a ke zlepšení komunikace mezi městkou policií (MP) a Policií České republiky (PČR).

K realizaci projektu byla ve výběrovém řízení vybrána společnost MKDS BESY s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo dle doporučení OPF MV ČR.

PŘEDMĚTEM VÝSTAVBY MKDS V ROCE 2006 BYLO VYBUDOVÁNÍ:

  • řídícího a analytického centra u Městské policie, Dr. E. Beneše č. 21
  • dalšího dohlížecího centra u obvodního oddělení PČR, nám.T.Bati č. 664
  • dvou kamerových bodů na panelovém domě na nám. T.Bati č. 663 s příslušenstvím
  • kamerového bodu na sloupu v křižovatce ulic Kánišova a Hromádkova

1. Řídící a analytické centrum MKDS u městské policie

Řídící a analytické centrum MKDS je umístěno ve stávající služebně Městské policie v budově Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21. Z tohoto pracoviště dohlíží obsluhující operátor na scény z připojených kamer, z nichž vždy jednou je možno pohybovat. Záznamové zařízení obrazu je umístěno přímo v kanceláři velitele, tak aby byla zajištěna dostatečná ochrana zaznamenaných obrazových dat a aby bylo zabráněno nedovolené manipulaci s nimi.

2. Dva kamerové body na panelovém domě na nám.T. Bati č. 663

Panelový dům na nám. T. Batii byl kvůli svému položení a výšce vybrán jako strategický bod pro přehled o dění ve městě a zároveň jako příprava pro další rozšiřování. Z tohoto bodu je také zajištěna přímá viditelnost na střechu Městské policie v Táboře a tudíž je zde i možnost propojení dvou MKDS (Tábor a Sezimovo Ústí).
Kamerové body jsou umístěny diagonálně na rozích atiky objektu nám. T. Bati č 663. Kamerové terminály nejsou stejné.
Kamerový terminál směrovaný k E55 je vybaven vysoce výkonným ZOOM objektivem o maximální ohniskové vzdálenosti 300mm. Tento mimořádný objektiv má i výbornou světelnost (F1,5-560C) zaručující velmi dobré podmínky pro snímání nočních scén. 
Kamerový terminál směrovaný do sídliště je menší a je vybaven standardním ZOOM objektivem o ohniskové vzdálenosti 10-200mm.

3. Kamerový bod na sloupu v křižovatce ulic Kánišova a Hromádkova

Kamerový bod je umístěn na betonovém sloupu stojícím na křižovatce proti diskotéce Apollo. Kamerový terminál je typu speed dome – umožňující rychlou změnu sektoru sledování, automatické ostření obrazu a mající další užitečné možnosti optimalizující jeho instalaci v daném prostředí. V lokalitě dohlížené tímto kamerovým bodem se nachází vyhlášená diskotéka Apollo, v jejíž blízkosti dochází v době pořádání zábavy k velkému pohybu lidí. Účastníci těchto zábav jsou často pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Proto zde dochází k častému porušování veřejného pořádku. Ulice Kánišova severně navazuje přímo na město Tábor a proto je zde také značný průjezd vozidel. V blízkosti se dále nachází 5 restaurací, zastávky MHD a stanoviště TAXI, základní škola a pošta.

4. Kamerový body na budově HOCHTIEF CZ, a.s. ul. Nerudova

Nový kamerový bod umístěný na budově HOCHTIEF CZ, a.s, byl vybrán jako další strategický bod pro přehlednost dění ve městě. Je umístěn na rohu objektu ul. Nerudova a ul. Rudé Armády. Kamerový terminál směrovaný ul. Rudé Armády (parkoviště na ulici Rudé Armády, veřejné WC a zastávky MHD Kovosvit) a ulicí Nerudova je vybaven vysoce výkonným ZOOM objektivem o maximální ohniskové vzdálenosti 300 mm. Tento mimořádný objektiv má současně výbornou světelnost (F1,5-560C) zaručující kvalitní podmínky pro snímání nočního režimu. 

Do konce ledna 2007 byl MKDS ve zkušebním provozu a od 1. února 2007 je plně v provozu.

Město Sezimovo Ústí navazuje přímo na okresní město Tábor. Městem také probíhá důležitá dopravní tepna, a to silnice 1/3 E55. Orgány města dlouhodobě sledují a vyhodnocují bezpečnostní problémy města.

INFORMOVÁNÍ O PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Město Sezimovo Ústí navazuje přímo na okresní město Tábor. Městem také probíhá důležitá dopravní tepna, a to silnice 1/3 E55. Orgány města dlouhodobě sledují a vyhodnocují bezpečnostní problémy města. V roce 2005 město Sezimovo Ústí požádalo OŘP ČR o doporučení do programu Partnerství 2006 a v roce 2006 získalo dotaci na vybudování Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). V roce 2007 bylo město Sezimovo Ústí vybráno a doporučeno Policií ČR k pokračování rozšiřování MKDS.

Od rozšíření a následného využívání MKDS si slibujeme, že v dohlížených lokalitách poklesne závadová činnost, že bude objasněno více trestných činů a dopravních nehod, ale že dojde i k lepší koordinaci práce strážníků Městské policie díky přehledu o dění ve městě a ke zlepšení komunikace mezi MP a PČR. Dále větší možnost zapojení se, ze strany PČR k využívání MKDS pro svoji činnost.

  • Předmětem rozšíření MKDS v roce 2008 bylo vybudování:
  • Vybudování kamerového bodu: silnice 1/3-E-55
  • Vybudování kamerového bodu: Dukelská ulice - Sezimovo Ústí II
  • Přebudování dohlížecího centra u OO PČR v Nerudově ulici čp. 664 na řídící a analytické centrum, a tak zabezpečit 24 hodinový dohled na MKDS

1. Silnice 1/3 - E-55

– je nejfrekventovanější komunikací rozdělující obě města. 
Podle provedeného rozboru OO PČR a SKPV OŘ PČR se jedná o příjezdovou a odjezdovou komunikaci při páchání TČ jak v Sezimově Ústí, tak ve městech přilehlých. 

Kamerový bod pokryje i obchodní zónu ležící vedle silnice 1/3 - E-55, část ulice Dr. E. Beneše a jižní okraj Sezimova Ústí I – ulice Palackého a Boženy Němcové.

2. Dukelská ulice

– jedná se o frekventovanou komunikaci z hlediska provozu motorových vozidel ve městě. V této a k ní přilehlých ulicích je značný pohyb lidí. Ve všední dny je počet osob navýšen o žáky Střední odborné školy. 
V této lokalitě se nachází zastávky MHD, dvě základní a jedna mateřská škola. Dochází k narušování veřejného pořádku a to mnohdy pod vlivem alkoholu nebo nealkoholové toxikomanie díky návštěvníkům pěti restaurací, které jsou v dohledu. 

Dle studie OO PČR zde dochází k vloupání do rodinných domů, motorových vozidel i sklepních kójí. Kamera bude monitorovat i ulice: Táboritů, K Hájence a částečně Svépomoc.

3. Přebudování řídícího a analytického centra

na služebně MP ul. Dr. E. Beneše 21 a přebudování dohlížecího centra u OO PČR, Nerudova ulice č.p. 664 na řídící centrum, tak zabezpečí 24 hodinový dohled nad MKDS.

1. KAMEROVÝ BOD NA SLOUPU VO V KŘIŽOVATCE SILNICE 1/3 - E-55

Kamerový bod je umístěn na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce silnice 1/3-E-55 (směr Tábor - Planá/L) a vjezdu do SÚ II. Kamerový terminál je typu speed dome, umožňující rychlou změnu sektoru sledování, automatické ostření obrazu a mající další užitečné možnosti optimalizující jeho instalaci v daném prostředí. 
Jedná se o příjezdovou a odjezdovou komunikaci při páchání TČ jak v Sezimově Ústí, tak ve městech přilehlých. Kamerový bod pokryje také obchodní zónu a část Sezimova Ústí I.

2. KAMEROVÝ BOD DUKELSKÁ ULICE NA DOMĚ Č.P.610

Kamerový bod je umístěn na domě č.p. 609 v ulici Táboritů. Kamerový terminál je typu speed dome, umožňující rychlou změnu sektoru sledování, automatické ostření obrazu a mající další užitečné možnosti optimalizující jeho instalaci v daném prostředí. 
V této lokalitě se nachází zastávky MHD, dvě základní a jedna mateřská škola. Dochází k narušování veřejného pořádku a to mnohdy pod vlivem alkoholu nebo nealkoholové toxikomanie díky návštěvníkům pěti restaurací, které jsou v dohledu. Dle studie OO PČR zde dochází k vloupání do rodinných domů, motorových vozidel i sklepních kójí. Kamera monitoruje ulice: Dukelská, Táboritů, K Hájence, částečně Svépomoc a Průmyslová.

3. ŘÍDÍCÍ A ANALYTICKÉ CENTRUM MKDS MP A PČR

Řídící a analytické centrum MKDS je umístěno ve stávající služebně Městské policie v budově Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21. Z tohoto pracoviště dohlíží obsluhující operátor na scény z připojených kamer, z nichž vždy jednou je možno pohybovat.

Řízení MKDS je zprostředkováno řídícím počítačem. Počítačové, digitální pojetí řízení umožňuje další rozvoj systému bez výrazných vícenákladů, automatizaci činnosti a zajištění možnosti propojování s dalšími bezpečnostními a informačními systémy.

Záznamové zařízení obrazu je umístěno přímo v kanceláři velitele, tak aby byla zajištěna dostatečná ochrana zaznamenaných obrazových dat a aby bylo zabráněno nedovolené manipulaci s nimi. Analýzu záznamu je možné usnadnit využitím záznamu o chodu systému, z něhož lze vybrat potřebný údaj. Záznam o chodu systému je podchycen řídícím programovým vybavením a uložen v databázích hlavního řídícího počítače. Vybraný údaj je možno různými způsoby mezi centry transportovat.

Vysvětlivky:

MKDS - (Městský kamerový dohlížecí systém) 
OO PČR - (Obvodní oddělení Policie České republiky)
OŘ PČR - (Okresní ředitelství Policie České republiky)
MP - (Městská policie)
TČ - (Trestný čin)
DN - (Dopravní nehoda)
SKPV - (Služba kriminální policie a vyšetřování)

 

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace