Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Příručka pro nakládání s komunálním odpadem

Jak nakládat s odpadem? Přehled o místech určených k jeho ukládání, o odpadech, které se třídí, sběrných dvorech, přepravnících, zpětném odběru elektrozařízení a další informace týkající se systému nakládání s komunálním odpadem získáte v aktualizované odpadové příručce v příloze.

Povinná informace dle § 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu, možnostech prevence a minimalizace vzniku odpadu a množství vyprodukovaného odpadu včetně nákladů na provoz obecního systému.

Třídění baterií a monočlánků na městském úřadě

Zaměstnanci městského úřadu zaplnili sběrný box na baterie a monočlánky, umístěný na chodbě úřadu. Sběrný box se plnil více jak 4 roky. Plný box svezla společnost Ecobat, která se zabývá recyklací baterií.

Environmentální vyúčtování za sběr elektrozařízení za rok 2022

Značení obalů

Na obalech výrobků můžeme nalézt značky, které se vztahují k obalům a obalovým materiálům. Ty nejdůležitější z nich vám představíme v tomto článku. Mohou pomoci při určení, zda je obal určený k uložení do recyklačního kontejneru.

O třídění odpadů

Každá domácnost během většiny činností produkuje odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.

Přehled o počtu a umístění zásobníků se sáčky na psí exkrementy

Aktuální přehled o veřejných prostranstvích, vybavených zásobníky.

Sběr textilu v Sezimově Ústí

Do 10 speciálních kontejnerů se může odkládat textil.

V Sezimově Ústí se sbírají potravinářské oleje a tuky

Sběr komodity do 11 separačních kontejnerů

Černé skládky a nepořádek v okolí odpadových nádob

Ukládat odpady mimo odpadové nádoby je přestupkem proti pořádku s možností uložení pokuty až do výše 30 000,- Kč.

O azbestu

Co je to azbest? V čem spočívá jeho nebezpečnost? Kde se s ním můžeme setkat?

Jak s ním nakládat, na co si dát pozor a mnoho dalších shrnujících informací k tomuto tématu se dozvíte v článku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADU

1. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí.
stránka
12
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace