Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Třídění baterií a monočlánků na městském úřadě

Zaměstnanci městského úřadu zaplnili sběrný box na baterie a monočlánky, umístěný na chodbě úřadu. Sběrný box se plnil více jak 4 roky. Do 14 dnů jej sveze společnost Ecobat, která se zabývá recyklací baterií.

Příručka pro nakládání s komunálním odpadem

Jak nakládat s odpadem? Přehled o místech určených k jeho ukládání, o odpadech, které se třídí, sběrných dvorech, přepravnících, zpětném odběru elektrozařízení a další informace týkající se systému nakládání s komunálním odpadem získáte v aktualizované odpadové příručce v příloze.

Jak správně nakládat s odpadem – rychlý přehled

Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších informací vycházejících z obecně závazné vyhlášky města č. 5/2019, která stanoví systém nakládání s odpadem.

Nová stanoviště a kontejnery na tříděný odpad

Přehled o nově vybudovaných stanovištích a umístěných kontejnerech pro sběr tříděného odpadu

Značení obalů

Na obalech výrobků můžeme nalézt značky, které se vztahují k obalům a obalovým materiálům. Ty nejdůležitější z nich vám představíme v tomto článku. Mohou pomoci při určení, zda je obal určený k uložení do recyklačního kontejneru.

Studie řešení nakládání s bioodpadem

Studie prověřila možnosti výstavby nové kompostárny, úpravu stávající kompostárny v Klenovicích a využití stávajících či nově uvažovaných kompostáren v okruhu do 35 km. Počítačovým programem byly lokality prověřeny a jako nejvhodnější se jeví v budoucnu využívat nově budovanou kompostárnu v Turovci a to jak z důvodů nákladů investičních, tak i provozních.

Plán odpadového hospodářství města

Podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, město Sezimovo Ústí zpracovalo plán odpadového hospodářství (POH) pro odpady s nimiž nakládá. Povinná lhůta byla do 12 měsíců od vyhlášení závazné části POH Jihočeského kraje. Analytická část plánu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství , závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení. Směrná část obsahuje návrhy na zlepšení systému nakládání s odpady.

 

O třídění odpadů

Každá domácnost během většiny činností produkuje odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.

Obalová společnost EKO-KOM a.s. se zaměřuje na osvětu mezi dětmi

Informace společnosti o aktivitách a projektech, zaměřených na osvětu o třídění odpadů mezi dětmi

Certifikát environmentálního vyúčtování za sběr elektrozařízení v roce 2015

Naše město sběrem vysloužilého elektrozařízení výrazně ulehčilo životnímu prostředí

Přehled o počtu a umístění zásobníků se sáčky na psí exkrementy

Aktuální přehled o veřejných prostranstvích, vybavených zásobníky.

Sběr textilu v Sezimově Ústí

Do 9 speciálních kontejnerů se může odkládat textil.
stránka
123
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace