Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
sociální služby
rychlé odkazy
kontakty městský úřad městská policie volné byty diskuze SMS info kanál kontejnery ztráty a nálezy práce v regionu ubytování ve městě žádosti a formuláře hlášení závad mapa webu
novinky úřední deska

Sociální služby poskytované městem

V Sezimově Ústí jsou městem poskytovány dvě sociální služby – Pečovatelská služba a Denní stacionář.

Pečovatelská služba je určena všem, kteří z různých důvodů (např. zdravotní stav, ubývající fyzické síly) potřebují pomoc druhých a přitom chtějí dále žít doma, ve svém prostředí. Pečovatelská služba je poskytována nejen klientům v Domě s pečovatelskou službou, ale i ostatním seniorům a obyvatelům Sezimova Ústí. Mezi nejvyužívanější službu patří zajištění a dovoz oběda a pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a zajištění drobných nákupů. Dalšími využívanými službami jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod k lékaři, doprovod na procházku atd. 

Denní stacionář při Domě s pečovatelskou službou má za cíl zlepšit kvalitu života seniorů, eliminovat sociální izolaci, umožnit společné aktivity s vrstevníky. Služba je určena přednostně obyvatelům města Sezimovo Ústí, ale v zásadě je otevřena všem, kteří chtějí s pomocí týmu vyškolených pracovnic vést plnohodnotný život spolu se svými blízkými nebo ve městě, kde se cítí být doma. Denní stacionář nabízí společné vzdělávací a aktivizační činnosti v podobě čtení, trénování paměti, pohybové aktivity přizpůsobené potřebám seniorů, výtvarné tvoření, pečení, návštěvy knihovny, výstavy apod. Uvedené činnosti mají směřovat ke smysluplnému propojení zkušeností s běžným životem. Kapacita denního stacionáře je 10 uživatelů denně, kterým se věnují dvě pracovnice s dlouholetou praxí. Ty plánují program denního stacionáře s ohledem nejen na aktuální obsazenost, ale zejména s ohledem na potřeby a dovednosti uživatelů. Výkon sociální práce a odborný dohled nad činností denního stacionáře vykonává sociální pracovnice. Bezbariérové prostředí poskytuje možnost pobytu také v prostoru přilehlé zahrádky na čerstvém vzduchu. Do denního stacionáře může uživatel docházet jak každý den, tak pouze některé dny v týdnu. Mezi další služby Denního stacionáře patří zajištění stravy, pomoc při úkonech osobní hygieny a možnost dopravy do stacionáře a zpět.

Provoz Denního stacionáře je významnou měrou podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Pro rok 2024 přispěl Jihočeský kraj na provoz Denního stacionáře částkou 854.000 Kč, přičemž plánované celkové náklady města na Denní stacionář činí 1.424.000 Kč, na provoz pečovatelské služby Jihočeský kraj přispěl částkou 1.775.000 Kč, přičemž plánované celkové náklady na pečovatelskou službu činí 2.531.500 Kč.

 

Volná místa v Denním stacionáři Sezimovo Ústí

Chcete-li získat nové zkušenosti a zážitky ve společnosti svých vrstevníků a chcete-li aktivně trávit svůj volný čas s podporou zkušených pečovatelek, pak je pro Vás denní stacionář ideálním řešením. V případě zájmu si můžete pobyt ve stacionáři vyzkoušet na jeden den zdarma.

 

Podrobné informace poskytne:

Mgr. Martina Mindlová, sociální pracovnice MěÚ

Tel: 381 201 114, 734 265 659

e-mail: m.mindlova@sezimovo-usti.cz

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou poskytuje bezbariérové bydlení ve 56 nájemních bytech, které jsou pronajímány zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Byty v DPS jsou buď s regulovaným nájemným, tzv. podporované byty, nebo tzv. ostatní byty. Podmínky pro výběr uchazečů upravují Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a pro uzavírání nájemních smluv, které naleznete v sekci Dokumenty. 

Dům s pečovatelskou službou dostal přesnější obrysy koncem roku 2016, kdy bylo vydáno stavební povolení. V první polovině roku 2017 probíhala demolice původních objektů a byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.  V druhé polovině téhož roku začala výstavba. Výstavba DPS byla dokončena za necelé dva roky, a tak mohlo v lednu 2019 proběhnout slavnostní otevření. První nájemci se mohli začít do nových domovů stěhovat v polovině března 2019. Výstavba domu s pečovatelskou službou byla podpořena finančními prostředky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Postup při podání žádosti o podporovaný byt

Zájemce o nájem podporovaného bytu v domě s pečovatelskou službou si vytiskne potřebné formuláře, kterými jsou Žádost o nájem, Vyjádření ošetřujícího lékaře, Souhlas žadatele o nájemní byt, příp. Souhlas osoby, která bude bydlet se žadatelem, pokud bude v bytě žít více osob. Pokud zájemce nemá možnost vytisknout formuláře, jsou k dispozici na Odboru správním a sociálním Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí u sociální pracovnice, příp. na podatelně. Pokud by zájemce potřeboval s vyplněním žádosti, nebo souhlasu žadatele pomoci, jsou mu zaměstnanci úřadu, zejména sociální pracovnice k dispozici. Vyjádření ošetřujícího lékaře vyplňuje praktický lékař. Zájemce doručí vyplněné formuláře na podatelnu městského úřadu osobně nebo poštou. Poté bude zařazen do evidence. Přidělování bytů podle pravidel, které schválila rada města dne 28. 2. 2022 usnesením č. 66/2022 přísluší do kompetence Komise bytové Sezimovo Ústí.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace