Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
sociální služby
rychlé odkazy
kontakty městský úřad městská policie volné byty diskuze SMS info kanál kontejnery ztráty a nálezy práce v regionu ubytování ve městě žádosti a formuláře hlášení závad mapa webu




novinky úřední deska

Volná místa v Denním stacionáři Sezimovo Ústí

Chcete-li získat nové zkušenosti a zážitky ve společnosti svých vrstevníků a chcete-li aktivně trávit svůj volný čas s podporou zkušených pečovatelek, pak je pro Vás denní stacionář ideálním řešením. V případě zájmu si můžete pobyt ve stacionáři vyzkoušet na jeden den zdarma.

 

Podrobné informace poskytne:

Bc. Eva Urbanová, sociální pracovnice MěÚ

Tel: 381 201 114, 734 265 659

e-mail: e.urbanova@sezimovo-usti.cz

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou poskytuje bezbariérové bydlení ve 56 nájemních bytech, které jsou pronajímány zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Byty v DPS jsou buď s regulovaným nájemným, tzv. podporované byty, nebo tzv. ostatní byty. Podmínky pro výběr uchazečů upravují Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a pro uzavírání nájemních smluv, které naleznete v sekci Dokumenty. 

Dům s pečovatelskou službou dostal přesnější obrysy koncem roku 2016, kdy bylo vydáno stavební povolení. V první polovině roku 2017 probíhala demolice původních objektů a byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.  V druhé polovině téhož roku začala výstavba. Výstavba DPS byla dokončena za necelé dva roky, a tak mohlo v lednu 2019 proběhnout slavnostní otevření. První nájemci se mohli začít do nových domovů stěhovat v polovině března 2019. Výstavba domu s pečovatelskou službou byla podpořena finančními prostředky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Postup při podání žádosti o podporovaný byt

Zájemce o nájem podporovaného bytu v domě s pečovatelskou službou si vytiskne potřebné formuláře, kterými jsou Žádost o nájem, Vyjádření ošetřujícího lékaře, Souhlas žadatele o nájemní byt, příp. Souhlas osoby, která bude bydlet se žadatelem, pokud bude v bytě žít více osob. Pokud zájemce nemá možnost vytisknout formuláře, jsou k dispozici na Odboru správním a sociálním Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí u sociální pracovnice, příp. na podatelně. Pokud by zájemce potřeboval s vyplněním žádosti, nebo souhlasu žadatele pomoci, jsou mu zaměstnanci úřadu, zejména sociální pracovnice k dispozici. Vyjádření ošetřujícího lékaře vyplňuje praktický lékař. Zájemce doručí vyplněné formuláře na podatelnu městského úřadu osobně nebo poštou. Poté bude zařazen do evidence. Přidělování bytů podle pravidel, které schválila rada města dne 28. 2. 2022 usnesením č. 66/2022 přísluší do kompetence Komise bytové Sezimovo Ústí.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace