Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
Sociální služby
rychlé odkazy
kontakty městský úřad městská policie volné byty diskuze SMS info kanál kontejnery ztráty a nálezy práce v regionu ubytování ve městě žádosti a formuláře hlášení závad mapa webuczech point


novinky úřední deska
Zavedení pečovatelské služby

Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech jednotlivých klientů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována na jejich požádání dle kapacitních možností poskytovatele služby a ve vymezeném čase.

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak § 40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Sídlo poskytovatele – Město Sezimovo Ústí – je v budově městského úřadu na adrese Sezimovo Ústí I., Dr. E. Beneše 21. Zde sídlí a vykonávají činnost orgány města (starosta, místostarosta, rada města, zaměstnanci městského úřadu). Pečovatelky zde mají svoji denní místnost.

 

Základní úkony pečovatelské služby:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                          

a) pomoc při podávání jídla a pití                                                 

b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                         

c) pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                      

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                       

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                               

a) pomoc při úkonech osobní hygieny                                                       

b) pomoc při základní péči o nehty a vlasy (stříhání nehtů, mytí a sušení vlasů)              

c) pomoc při použití WC                                                    

d) výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami                               

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                                     

a) zajištění stravy (oběda)                                              

b) dovážka oběda                                                     

c) pomoc při přípravě jídla a pití                                                    

d) příprava a podání jídla a pití                                                       

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                               

a) běžný úklid a údržba domácnosti s použitím úklidových prostředků klienta     

b) velký a mimořádný úklid s použitím úklidových prostředků uživatele                           

c) donáška vody                                                  

d) topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení            

e) běžné nákupy (do 300 Kč)                                                   

f) velký nákup (nad 300 Kč), nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti                

g) pochůzky po Sezimově Ústí (lékárna, pošta…)                                                     

h) praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy           

i) praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy                                      

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce poskytující

b) veřejné služby, na orgány veřejné moci a zpět   

Fakultativní úkony pečovatelské služby:

1) Dohled nad dospělým uživatelem 7,00 - 9,00 hodin; 13,00 -  15,00 hodin                    

2) Dohled nad užíváním léků, aplikací mastí apod.                                                            

3) Doprava vozidlem poskytovatele po Sezimově Ústí                                                       

4) Tisk a distribuce jídelního lístku                                                              

5) Vybírání schránky                                                            

6) Zapůjčení jídlonosiče (1 ks) na 1 měsíc                                                              

8) Mytí jídlonosiče                                                               

9) Doprovod na procházku                                                              

10) Telefonování na žádost klienta                                                             

11) Jednoduchá úprava vlasů (foukání a natáčení)                                                            

12) Společenská konverzace s pečovatelkou                                                          

13) Zapůjčení elektrospotřebiče poskytovatele (vysavač)  

Služba je poskytována v pracovní dny od 6,45 do 15,30 hodin, v pátek do 13,30 hodin v domácnosti uživatelů. Časy poskytování úkonů pečovatelské služby vychází z individuálních potřeb uživatele a zároveň z možností poskytovatele. Orientační časy poskytovaných úkonů:

Vyzvednutí léků, doprovod a pochůzky: dle potřeb uživatelů

Nákup: 8,00 – 9,00 a 13,00 – 15,00 hodin (v pátek 13,30 hodin)

Dohled nad dospělým uživatelem: 7,00 - 9,00 a 13,00 -  15,00 hodin (v pátek do 13,30 hodin)

Donáška oběda: 10,00 – 12,30 hodin (orientační čas; může být ovlivněn dopravní situací, mimořádnou situací u jiného uživatele, technickými závadami apod.)

Ostatní úkony – úklid, praní a další úkony: 13,00 – 15,00 hodin (v pátek do 13,30 hodin)

Hlavní zájem ze strany uživatelů je o rozvoz obědů. Pečovatelská služba nemá vlastní stravovací provoz, obědy jsou zajišťovány firmou Stravbyt s.r.o. z provozovny v závodě Kovosvit MAS. Obědy jsou uživatelům poskytovány ve všední dny, v době mezi 10,00 – 12,30 hodin, v nerezových třídílných nebo čtyřdílných jídlonosičích, které jsou majetkem pečovatelské služby. Doba dovozu oběda je dána lokalitou bydliště uživatele a aktuální dopravní situací. Dle dohody mohou být každému uživateli za poplatek, na základě předávacího protokolu, zapůjčeny dva nerezové jídlonosiče. Tyto jídlonosiče jsou označeny jeho jménem. Pokud nemůže uživatel jídlonosiče umýt, může využít placené fakultativní služby mytí jídlonosičů. Obědy jsou rozváženy dvěma užitkovými vozy pečovatelské služby. V užitkových vozech jsou jídlonosiče uloženy v polystyrénových termoboxech. Každý, kdo má zájem o poskytování pečovatelské služby, má možnost získat informace o rozsahu, cenách a podmínkách poskytování pečovatelské služby v tištěné podobě na Městském úřadě Sezimovo Ústí, telefonicky  u  sociální pracovnice  Bc. Veroniky Benákové  na  čísle 381 201 114 a přímo na mobilním telefonu pečovatelek na čísle 777 794 874, elektronickou poštou na e‑mailové adrese v.benakova@sezimovo-usti.cz, na webových stránkách Města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz.

Pečovatelská služba

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace