Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí > úvodní stránka > Město >

projekty podpořené dotací

Digitální územní plán

Město Sezimovo Ústí získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Digitalizace územního plánu města Sezimovo Ústí“.

Informační technika pro stavební úřad

Město Sezimovo Ústí získalo dotaci z Národního plánu obnovy na pořízení IT techniky pro zdejší stavební úřad. Technika je zapotřebí pro digitalizaci stavebního řízení v souvislosti s novým stavebním zákonem.

Nový elektromobil pro pečovatelskou službu

Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí spolufinancoval částkou 500.000 Kč projekt města „Elektromobil pro pečovatelskou službu, Sezimovo Ústí“.

Zateplení bytového domu čp. 491 v ul. Lipová

V říjnu 2023 bylo dokončeno zateplení bytového domu čp. 491 v ul. Lipová. Realizací dojde k úspoře energie na vytápění budovy a ke snížení emisí CO2. Projekt byl podpořen z Programu Nová zelená úsporám.

Rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v ZŠ Švehlova

Během letních prázdnin dojde v základní škole v ul. Švehlova k rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí a šaten tělocvičny. Rekonstrukce se v těchto místnostech zaměří také na osvětlení, vzduchotechniku, povrchy, vybavení a celkové funkční uspořádání prostor.

Podpora dětí a seniorů v Sezimově Ústí

V říjnu a listopadu minulého roku bylo možné podat žádost o vyplacení finanční podpory pro seniory a děti v rámci dotačního programu Jihočeského kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“, do kterého se město Sezimovo Ústí zapojilo v návaznosti na růst cen energií a vysokou inflaci.

Automatická závora na sběrném dvoře na Husově náměstí

Na vjezdu do sběrného dvora na Husově náměstí v Sezimově Ústí I byla v srpnu nainstalována automatická závora s digitální řídící jednotkou.

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Podpora narozených dětí v Sezimově Ústí

Rada města schválila navýšení finančního daru pro nové občánky města. Děti, narozené od 1. 1. 2022, obdrží během akce „Vítání občánků“ dar ve výši 8.000 Kč.

Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova

Projekt „Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dopravní automobil pro dobrovolné hasiče

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci svého dotačního programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů spolufinancovalo částkou 450.000 Kč projekt „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“.

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci svého dotačního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 spolufinancovalo částkou 290.400 Kč projekt „Město Sezimovo Ústí – nákup vozidla pro pečovatelskou službu“.
stránka
123
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace