Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 2.10.2017 21:10:02
parkování Táborská / Magda

Vážený pane moderátore (pane starosto) stále jen něco omlouváte, ale co se dělalo více jak rok? Dnes se vymlouváte na nabytí právní moci předtím zase někdo na změny a na schvalování dobrá, ale rok má 365 dní 52 týdnů co se dělalo?   Asi nic! A nyní se budete vymlouvat snad na výběrové řízení zhotovitelské firmy, né!!!???   Jen aby se bídná možnost parkování co nejvíc oddálila . Nedivím se, že takovýmto tempem nejste schopni zjednat pořádek okolo Apolla.


Ale, že vymahat odpovědi není možné to napíšete hned, ale vyjádřit se k polemice to už né!

Magda
» 2.10.2017 19:01:51
ad Taborska / moderator

Možná úmyslně, možná z nedbalosti, ale neuvádíte pravdivé informace. Veřejná vyhláška odboru dopravy MěÚ Tábor týkající se změny dopravního řešení v ul. Táborská v Sezimově Ústí byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Sezimovo Ústí, a to ode dne 14.9.2017 s termínem uveřejnění dle příslušné správní lhůty do dnešního dne 2.10. 2017, kdy byla sejmuta (na elektronické úřední desce uvedený dokument stále ještě je, a to do dnešního dne do 24:00 hod.). Martin Doležal, starosta města 

» 2.10.2017 18:38:27
Taborska.. / nedobyl

Mame 2.10.2017 a na uředni desce žadna zmiňka o Taborske a s tim spojene povoleni parkovani...ach jo...

» 29.9.2017 22:17:59
k zamyšlení nad odpovědí / Magda

Pro diskutující / moderator  ----  k zamyšlení nad odpovědí moderátora

Pro odpovědi na konkrétní dotazy týkající se města Sezimovo Ústí a Městského úřadu Sezimovo Ústí slouží, kromě běžné písemné či elektronické komunikace, toto diskuzní fórum, popř. facebookový profil Město Sezimovo Ústí. Oficiální stanoviska městské policie či orgánů města nelze vždy očekávat, tím spíše vynucovat, na dalších diskuzních fórech.  Děkujeme za info … ale

A to jako z jakého důvodu? Před volbami ste slibovali komunikaci s veřejností. Veřejnost má právo na informace. Tedy i na odpovědi, pro Vás jak vidno nepřijemné. A je jedno, jestli od MP nebo zástupce města. Občané si vás platí, pokud si to neuvědomujete.

V sobotu dne 23. 9. 2017 ve 20:30 hodin přijala městská policie stížnost na hlasitou a okolí obtěžující hudbu z restaurace Růže v ul. Vaníčkova. Proto zde při řešení situace parkovala se služebním vozidlem, a to v souladu s ust. § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ano parkovala! Ano podle ust. § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ovšem novelizovaného tak, že se nad novelizací mnozí odborníci pozastavují a nechápou jí. Novelizace vyhovuje pouze a jen někomu a je pouze pro někoho. Nikoliv výhodná pro někoho.  Vozidlo MP zasahovalo přední částí značně do křižovatky a vzhledem k naproti protipředpisově parkovalo jiné vozidlo, tak značně ohrožovalo bezpečné odbočení, tedy průjezd křižovatkou, přičemž vozidlo stojící u žlutého pruhu, zasahujíc do křižovatky nebylo nijak označeno ani výstražnými světly, když pod majáky podle novelizace asi být nemuselo                   

Ale Vy jako starosta, tedy zástupce zřizovatele, místo aby ste vyžadoval od MP, aby šla občanům příkladem, tak ji hájíte ve špatnostech prapodivně novelizovaným výše uvedeným ustanovením.

Ostatní vozidla, která v místě v uvedené době parkovala nesprávným způsobem, jsou řešena dle platných právních předpisů.¨

Docela by mne a věřím že mohu napsat, nás, jak konkrétně? Domluvou?

Mimochodem! Pročč   , z jakého důvodu, na čí popud, nebo příkaz byl příspěvek  na téma parkování vozidel odstraněn z FB  Sezimovo Ústí?

A další odpovědi které chybí (viz níže v diskuzi) 

Ve věci nápravy špatného TV signálu jsem již informoval, jaké řešení navrhují České Radiokomunikace - výstavba digitálního opakovače/převaděče (viz např. moje odpovědi na tomto fóru z dubna t.r.). Vzhledem k vysoké finanční náročnosti takového řešení (871.000,- Kč ročně) by rozhodnutí o nájmu takového zařízení mělo připadnout zastupitelstvu města, které by se zavázalo pravidelně z rozpočtu města potřebné prostředky vyčleňovat. Martin Doležal, starosta města

-dostala se věc nedostatečného TV signálu na radu města, nebo na zasatupitelstvo? Pokud ano s jakým výsledkem?

-co bude s tím neošetřeným flekem v Táborské ulici v nově položeném koberci pod křižovatkou s ulicí Prokopa Holého¨

-Jak se bude řešit noční ruch kuřáků okolo diskotéky APOLLO  Taxi vozy zákazech stání a zastavení a stání na chodnících - a podobně?

-jak se vyřeší vyřeší vytékání dešťové vody z hlavní silnice (v majetku kraje) do vedlejší silnice (v majetku Sezimova Ústí) v křižovatce Kánišova X Táborská?

Dosavadní odpovědi jsou pouze a jenom výmluvy a okřávání vážného stavu, místo konečného vyřešení.  Ovšem okolo koupaliště pohoda, které je občany jak takž využíváno necelé tři měsíce v roce s mluví neustále , ovšem ne o každoročním prodělku cca 1.000 000,- Kč

Stačí číst příspěvky viz níže a trochu počítat

Děkuji za pozornost     Magda
» 26.9.2017 11:44:38
Pro diskutující / moderator
Pro odpovědi na konkrétní dotazy týkající se města Sezimovo Ústí a Městského úřadu Sezimovo Ústí slouží, kromě běžné písemné či elektronické komunikace, toto diskuzní fórum, popř. facebookový profil Město Sezimovo Ústí. Oficiální stanoviska městské policie či orgánů města nelze vždy očekávat, tím spíše vynucovat, na dalších diskuzních fórech. V sobotu dne 23. 9. 2017 ve 20:30 hodin přijala městská policie stížnost na hlasitou a okolí obtěžující hudbu z restaurace Růže v ul. Vaníčkova. Proto zde při řešení situace parkovala se služebním vozidlem, a to v souladu s ust. § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ostatní vozidla, která v místě v uvedené době parkovala nesprávným způsobem, jsou řešena dle platných právních předpisů. Martin Doležal, starosta města
» 25.9.2017 19:49:26
Táborská-sliby jsou rychlejší / Magda

Koukám, že je to opravdu rychlost  - od loňského konce prázdnin!!!!   

A opět koukám, že se odpovídá jen na co se chce....  co ten flek po rozkopaném nově udělaném povrchu v Táborské?   Sliby a nic!!!!  Co se dělalo celý ten rok????
A co řeknete k sobotnímu parkování v ulici Prokopa Holého jak řidičů, tak MP. Máte to na FB Sezimova Ústí i s obrázky, včetně dotazu co na to Město!

děkuji za brzkou odpověď Magda 
» 25.9.2017 17:56:21
Táborská / moderator
Dopravní značení bude upraveno po nabytí právní moci nového rozhodnutí OOP. Původní bylo zrušeno na základě dohody. Rozhodnutí je vyvěšeno na úředních deskách do 2.10.2017. Změny nebo úpravy dopravního značení na pozemních komunikací se dle zákona o PK stanovují Opatřením obecné povahy a doručuje se veřejnou vyhláškou, správní lhůty viz správní řád. Jiří Prokop , oddělení dopravy
» 22.9.2017 06:40:54
Taborska.. / nedobyl

Máme 22.9.2017 a v Taborske ulici neustale zakaz stáni,mohla by kompetentni osoba (jestli nejaka je) situaci vysvetlit?

» 12.9.2017 11:12:25
Add Průchodnost chodníku / moderator

Majitel nemovitosti po výzvě přerůstající keře ostříhal. Děkujeme za upozornění. Ludmila Svatková, místostarostka. 

» 8.9.2017 20:48:29
když diskuze tak diskuze / stoura

Doba pro odvolání je 15 dnů – nabytí právní moci cca 20 dnů.

Rok má 365 dnů!

Nyní končí 36. týden roku 2017 a od konce prázdnin 2016 uběhlo do konce roku cca 17 týdnů, to je celkem malinko přes rok, co bylo učiněno v té době?  Že se čeká na nabytí právní moci až nyní?

To že je Kanišova ulice JČ Kraje je o to horší, ano, ale pouze v tom, že Kraj vypouští vodu ze svého „pozemku“ na „pozemek“ Města Sezimovo Ústí. Jen kdyby to udělal občan, nebo podnikatel! To by bylo zle! Padaly by nařízené termíny pro odstranění, možná i pokuty atd.

A co ten flek pod odbočkou do ulice Prokopa Holého? Na co se čeká? Co bylo slibováno?


Stoura
» 8.9.2017 12:21:19
Ad magda / moderator
K věcným dotazům si dovoluji poznamenat: Město se ulicí Táborská pochopitelně zabývalo, ať v otázce úpravy parkování, tak i v otázce odvodu dešťových vod z ul. Kánišova. Musím polemizovat, že se nic nezměnilo. Změna parkování byla projednána s občany této ulice, na základě kterého byly navrženy úpravy dopravního značení. Ty budou po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí provedeny. Odvod dešťových vod z křižovatky Kánišova – Táborská byl řešen i v rámci rekonstrukce Táborské ulice, kdy dosavadní dvě vpusti přímo v křižovatce byly nahrazeny plnými poklopy a voda je úmyslně svedena do nejbližší uliční vpusti na začátku Táborské ulice. Důvody byly následující: • Původní vpusti na šachtách nevycházely výškově tak, že by mohly nějakou vodu pobrat; • V přechodu pro chodce mříž s otvory být nesmí (i z hlediska BOZP); • před restaurací Apollo kanalizace "nesmrdí", jak tomu bylo dříve; • Tím, že srážková voda nateče do první vpusti v ulici Táborská, se výrazně zkrátí cesta vody do křižovatky. Na základě rozboru, které v dané věci provedla VST a ČEVAK, bylo konstatováno, problémem není množství či kapacita vpustí v této křižovatce, ale skutečnost, že není žádná uliční vpusť v Kánišově ulici mezi křižovatkami s ulicí Táborskou a Jana z Ústí. Proto bylo dohodnuto, že se projektově připraví řešení odvodu srážkových vod v tomto úseku. Složitější je situace v tom, že ul. Kánišova nepatří městu, ale Jihočeskému kraji. K měření nerovností v ulici 9. května - na základě již dříve avizované dohody mezi městem a zhotovitelem je s měřením ulice 9. května počítáno před koncem záruční doby, tj. na jaře r. 2019. Martin Doležal, starosta města
» 6.9.2017 09:27:44
Průchodnost chodníku / ivanaiva

V Sezimově Ústí  I. před zastávkou Na rozcestí směrem na Tábor přestává b ýt průchodný chodník vlivem přerůstajícím keřům ze zahrady domu. Zvláště když zaprší není možné se i vlivem špatného chodníku vyhnout

a všichni včetně dětí chodíme po silnici. A to vše jen díky majiteli, který i přes upozornění lidí s keři nic nedělá. Vzhledem k tomu, že větve zasahují do veřejného prostranství by bylo nutné keře ořezat a chodník zpřístupnit.

stránka
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace