Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 13.2.2017 19:44:14
To snad ani není možné / magda
To snad ani není možné, že by v Sezimově Ústí neměl nikdo k dění ve městě žádnou připomínku či dotaz? To si myslíte, že je zde vše v pořádku? Podle nezodpovězených dotazů tomu asi tak není!
» 30.11.2016 13:46:09
odpovědi na otázky viz níže / petrusti
Vážení, opět jste nám dali najevo, že s občany komunikovat nechcete. Odpovědi pana starosty na otázky uvedené i na diskuzním fóru Oficiálních stránek Města, jste mi odpověděl cíleně papírovou formou. To svědčí o tom, že o Táborské veřejně diskutovat nechcete. Udělám to tedy za Vás a odpovědi zveřejním, tak aby se mohli poučit a udělat si názor i ostatní obyvatelé. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - došlo 22_11_2016 E.mail ze dne 7. 11-.2o16- Táborská ulice Vážený pane, na základě Vašeho e-mailu ze dne 7. 11. 2o16 a s ohledem na předchozí vzájemné jednání zasílám níže k jednotlivým bodům e-mailu upřesňující vyjádření, která byla připravena dle podkladů městské policie, oddělení dopravy MěÚ a odboru stavebního úřadu MěÚ Sezimovo Ústí. K bodu 1) Kolaudační řízení proběhlo dne 1. 6. 2o16 na základě řádně podané žádosti. Kolaudační souhlas na stavbu byl následně vydán dne 3. 6. 2o16. Účastníkem kolaudačního řízení dle § 122 odst. 4. zák. č. 183/2oo6 Sb. je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. K bodu 2) Projekční práce byly zahájeny V roce 2008, aktualizace pro stavební povolení byla na přelomu roku 2010/2011 (souhlasy všech majitelů přilehlých nemovitostí), stavební povolení obdrženo v o2/2o11. V roce 2o12 byla připravena zadávací dokumentace pro l. etapu, v období 2o14-2o15 proběhla realizace l. etapy, v r.2o14 zadávací dokumentace II etapa ,2o15-2o16 realizace ll. etapy. K bodu 3) Případné jednání o Táborské ulici bylo uvažováno mezi městem a dotčenými orgány státní správy, nikoli jako veřejné projednávání. K bodu 4) Městská policie monitoruje Táborskou ulici v rámci běžné hlídkové činnosti, ulice Prokopa Holého je opakovaně řešena na základě zjištění její neprůjezdnosti - vozidla stojí proti sobě a nelze je objet. Řešením je umístit na jednu stranu DZ zákaz stání. K pekárně Ševčík - pokud by vozidlo stálo na vozovce, stane se tento úsek komunikace neprůjezdný a včetně zásobování i Banneru – řešení DT stání na chodníku K bodu 5) Dle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí vedle zaparkovaného vozidla zbýt volné dva jízdní pruhy, každý o šířce nejméně 3 m, čili i zde je dle zákona zakázáno stání, SDZ je zde pro zvýraznění zákazu stání. K bodu 6) Není známo, že by ul. Táborská byla jako hlavní vyhlašována. Lze konstatovat, že dopravní řešení a systém hlavních a vedlejších ulic vychází především již z výstavby města v dané lokalitě - páteřní ul. Kánišova, na ní navazující ulice např. Táborská, Hromádkova a na ně pak navazující ulice, např. Jana z Ústí. K bodu 7) Projektovou dokumentaci schvaloval odbor dopravy MěÚ Tábor, příčná a podélná nerovnost, tvary vjezdu na komunikaci, umístění překážek, šířku dopravního prostoru, umístění značek apod. se řídí vyhláškou č. 104/1997 Sb. a souvisejícími ČSN a TPG (příčný sklon do 2%, podélný sklon do 12,5%, vjezd na pozemek s nájezdovou rampou má 12,5% při zachování průjezdu na chodníku o nejmenší šířce 0,90 m s příčným sklonem 2%; umístění překážek sloupy Vo a DZ o max. šíři 0,15 m umístěné 0,5 m, resp. 0,25 m od obrubníku, průchozí prostor min 0,90 m). K bodu 8) Dle vyjádření městské policie dopravní značka zákaz stání nic neřeší. Pokud taxikář kdekoliv v zákazu stání zastaví a bude čekat na klienta, je to doba nezbytně nutná pro nakládku a vykládku. Jiné dopravní značení zde nelze umístit, aby zde mohli obyvatelé Táborské ulice provést nakládku i vykládku. Pokud se prokáže, že taxík zde stojí neoprávněně, je řešen. Z 90% při příjezdu hlídky MP vozidla taxi odjedou. K bodu 9) Investorem rekonstrukce kanalizačního řadu a přípojek byla Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. - ta uvedenou záležitost řeší s projektantem a zhotovitelem. K bodu 10) Po projednání v komisi MHD dne 7. 11.2o16 a na radě města dne 14. 11. 2o16 budou připraveny dvě varianty, které budou dány k vyjádření obyvatelům dotčeného úseku ul. Táborská k vyjádření. S ohledem na více než dvouhodinové vzájemné jednání a v souvislosti s tímto vyjádřením se mohu domnívat, že Vám byly poskytnuty základní odpovědi na všechny Vaše dotazy směřované k Městu a Městskému úřadu Sezimovo Ústí ve věci rekonstrukce ul. Táborská. Pokud budete přesvědčen, že u některého z uvedených bodů by mělo být vyjádření ještě dále rozváděno, můžete se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. Ing. Martin DoležaI
» 18.11.2016 10:45:08
Odpověď po 10 dnech / petrusti
Vážený pane, Vaše dotazy jsem postoupil dotčeným subjektům (stavební úřad, městská policie) se žádostí o jejich stanoviska k otázkám, které se týkají jejich kompetence. Po jejich vyjádření na Váš e-mail odpovím. K dotazu č. 10 pouze konstatuji, že návrh na úpravy parkování v části ul. Táborská byl projednán v komisi místního hospodářství a dopravy a následně radou města s tím, že budou připraveny dvě varianty, které budou dány občanům v dané lokalitě k vyjádření. S pozdravem Mgr. Ing. Martin Doležal starosta města Sezimovo Ústí
» 18.11.2016 09:20:23
Taborska... / odplatek
Tady se zdřejmě odpovídá jen na dotazy ,ktere nevyžaduji činnost zastupitelu města....
» 10.11.2016 20:08:14
souhls s petr usti / magda
Plně souhlasím s /petr usti/ snad už se konečně dozvíme pravdivé odpovědi a začne se pro občany Sezimova Ústí potažmo pro obyvatele Táborské ulice něco dělat. Prozatím vše vypadá, že si Úřad dělá jen pro sebe a pro svůj klid nebo kamarádíčky.
» 7.11.2016 13:05:38
Táborská ulice / petrusti
Vážený pane starosto, protože na posledních Hovorech s občany (přítomni dva občané) jsem nebyl plně uspokojen odpověďmi na interpelace na Vaší osobu – předkládám některé otázky znovu písemně k vyjádření. Chápu, že nemůžete vše vědět, nyní je možnost zainteresovat do odpovědí i zaměstnance příslušných odborů. (Ano je to trochu s časovým odstupem, ale nic se neděje tak musíme znovu!) 1) Tento dotaz vyplynul z interpelací na posledních Hovorech s občany Podle Vašich slov byla již Táborská ulice zkolaudována, patrně v tichosti . Občané nebyli nijak informováni. Otázka zní: Proč nebyli občané, kteří museli podepsat souhlas se stavebním povolením se záměrem kolaudace osloveni, aby mohli vznést příslušné připomínky? 2) Tento dotaz vyplynul z interpelací na posledních Hovorech s občany Jaký byl opravdu časový harmonogram a průběh projekčních prací, tedy příprava projektu rekonstrukce Táborské ulice. 3) Kdy bude - v novinách avizované jednání o Táborské ulici předpokládám s občany? 4) Jaký je, byť i průběžný výsledek v novinách zmiňované monitorování Táborské ulice? Zjišťuje také někdo spokojenost obyvatelů okolních ulic, průjezdnost okolních ulic s ohledem na zaparkovaná vozidla obyvatelů Táborské ulice? Jak vyplynulo na Hovorech s občany je na úkor předpisů a bezpečnosti silničního provozu tolerováno stání méně než 5m od křižovatky a v některých místech stání na chodníku (od křižovatky k bývalé pekárně Šefčík směrem k řece Lužnici) Ono nestačí že jsou na chodníku nádoby na tříděný odpad! 5) Proč se nesmí stát v Táborské ulici ve směru od Apolla ke křižovatce k bývalé pekárně Šefčík při šíři vozovky 6 m, když od křižovatky k bývalé pekárně Šefčík směrem do sídliště Nad Lužnicí není stání, při stejné šíři vozovky 6m nijak omezeno? 6) Kdo a kdy vyhlásil Táborskou ulici jako hlavní, na které se nesmí stát a kam vede ta údajně hlavní ulice? Což nám obyvatelům Táborské ulice bylo dlouho předhazováno jako důvod zákazu stání. 7) Viditelné nedostatky ----- kdo schvaloval projekt, hlavně část chodníky a vozovka….proč: příčná i podélná nerovnost chodníku --- stožáry VO nepravidelně v chodníku + dopravní značka v chodníku --- dopravní značky usazené mimo osu stožáru. Mimochodem, starší lidé a maminky s kočárky jezdí díky této nesmyslné, jak říkáte, normě po silnici. A nemluvím o vozíčkářích. 8) Neustále zmiňované stání TAXI u Apolla a tím rušení klidu: Dopravní značka zákaz stání nic neřeší. Pokud taxikář kdekoliv v zákazu stání zastaví a bude čekat na klienta, je to doba nezbytně nutná pro nakládku a vykládku. 9) Nepřipojená kanalizace jednoho domu - neobývaná nemovitost ...nestandartní připojení kanalizace. Toto Vaše tvrzení v novinách není pravdivé. Dům je normálně celoročně obýván a kanalizace byla připojena na tu dobu úplně běžným způsobem. Pouze projektant si neověřil skutečnost ! Po zjištění problému „vypískání“ skutečného směru původní kanalizace trvalo pracovníkům vodáren a kanalizací necelou půlhodinku a to s přesností cca 10cm. A díky tomuto šlendriánství je nyní zrovna v dost frekventované odbočce kompaktní podloží a konstrukce pod povrchem a samotný ucelený povrch narušen poměrně velikým zásahem. 10) Tento dotaz vyplynul z interpelací na posledních Hovorech s občany Jaký je stav vzhledem k přislíbenému zadání studie parkování v Táborské ulici? Již byl zadán? Zasláno E-mailem na adresu starosty + vloženo do knihy dotazů a odpovědí oficiálních stránek města Petr Schilberger Táborská 1046 SEZIMOVO ÚSTÍ I 391 01 Nač ta zbytečná zjišťování identity tazatele ????
» 31.10.2016 19:04:24
Taborska.. / odplatek
Kdo z obcanu dostal pozvanku na jednani se starostou??? No proc taky zvat lidi,a tim si pridelavat starosti???? Kdyz tento Sezimackej platek nečte starosta,proč by meli obyvatele Sez.Usti...takze sezeni se staristou tak trochu tajne....a vlk se nažral a koza zustala cela....
» 10.10.2016 10:04:06
Taborska.. / odplatek
Neparkuje s v Taborske ulici prototoze to udajne ruši obyvatele horni časti....slova p.starosty,a co ucpana ulice Prokopa Holeho,Vanickova atd ...to nikoho neruši, nebo to uz tam p.starosta nema žadne zname????Kdypak uz asi nekdo odpovi...
» 10.10.2016 04:08:21
... / odplatek
Jak jednoduche....nevolit a změna bude hned...
» 27.9.2016 16:39:56
..... / odplatek
To zni presne....dlouhodobe neobyvany objekt??? p.starosto to nemate moc velky prehled.Jooo byt takova situace a problemy ,jako je v Taborske,v Sezimove Usti 2 to by se to řešilo hned a jinak a + fontana na navsi k tomu.
» 26.9.2016 21:53:29
upřesnění / magda
Zmiňovaný dům je normálně a celoročně obýván.To jen pro upřesnění. Obrázek nechť si udělá každý sám. Dotazy: proč v Táborské ulici nefunguje městský rozhlas, který před rekonstrukcí normálně fungoval? Kdy Město začne odpovídat zodpovědně a pravdivě na všechny dotazy hlevně ohledně Táborské ulice? Kdo a kdy a na základě čeho určil Táborskou ulici jako hlavní ulici, na které se nesmí stát? Nebo, proč, jak se šušká, že to v takovémto stavu musí zůstat rok. Proč rok, vždyť žádná dotace na tuto rekonstrukci přiznána nebyla? Kdy vypukne ono v novinách zmiňované jednání ohledně režimu stání v Táborské ulici? Zatím vše potvrzuje rčení vlk se nažral, koza zůstala celá.
» 26.9.2016 16:26:36
Taborska... / odplatek
P.starosto a co odpověď ohledne parkovani v Taborske???
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace